CH2=CH-CH2-CH2-CH3CH3-CH=CH-CH2-CH3 (có đphh) CH2=CH(CH3)-CH2-CH3(CH3)2C=CH-CH3(CH3)2CH-CH=CH2

=> C5H10 bao gồm 6 đồng phân anken


*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho các chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: C5h10 có bao nhiêu đp cấu tạo

Số chất tất cả đồng phân hình học tập là


Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); đa số chất như thế nào là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, cân nặng phân tử của Z vội vàng 2 lần khối lượng phân tử của X. X, Y, Z thuộc hàng đồng đẳng


Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon nhưng phân tử tất cả chứa 1 liên kết đôi C=C.

(2) phần nhiều hiđrocacbon có công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở tất cả CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở tất cả chứa 1 link đôi C=C, còn sót lại là liên kết đơn.

Những phát biểu đúng là


Cho hình vẽ thể hiện thí nghiệm pha trộn Y từ hỗn hợp X.

Xem thêm: Hà Anh Vẫn Tình Cảm Bên Dương Hoàng Yến Và Hà Anh, Dương Hoàng Yến

*

X có thể chứa


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.