Một bạn đứng cách một cột điện 20m. Cột năng lượng điện cao 8m. Nếu coi khoảng cách từ thể chất liệu thủy tinh đến màng lưới của mắt bạn ấy là 2cm thì ảnh của cột năng lượng điện trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu xentimet ?


*

Trên hình ta biểu diễn cột điện bởi đoạn AB (AB = 8 cm); O là thể thủy tinh trong (OA = 20m); A"B" là ảnh cột điện trên màng lưới (OA" = 2cm).

Bạn đang xem: C5 trang 130 vật lý 9

Ta có:

( Delta OABsim Delta OA"B"Rightarrow dfracA"B"AB=dfracOA"OA \ Rightarrow A"B"=AB.dfracOA"OA=800.dfrac22000=0,8(cm). \ )

Vậy hình ảnh của cột điện trên màng lưới vẫn cao 0,8 xentimet.

Ghi nhớ:

- Hai phần tử quan trọng độc nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.

- Thể chất liệu thủy tinh đóng mục đích như vật dụng kính trong thứ ảnh, còn màng lưới như màn hứng ảnh. Ảnh của vật nhưng mà ta nhìn hiện bên trên màng lưới.

- Trong quy trình điều máu thì thể thủy tinh trong bị teo giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống, để cho ảnh hiện trên mạng lưới rõ nét.

- Điểm xa mắt nhất mà lại ta hoàn toàn có thể nhìn rõ được lúc không điều máu gọi là vấn đề cực viễn.

Xem thêm: Sinh NäƒM 2013 Cung Gì ? Cung Gì? Sinh Năm 2013 Thuộc Cung (Mệnh) Gì

- Điểm ngay sát mắt nhất nhưng mà ta hoàn toàn có thể nhìn rõ được gọi là vấn đề cực cận.

 


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 48: mắt khác • Trả lời câu hỏi C1 trang 128 – bài xích 48 - SGK môn đồ vật lý lớp 9 Nêu đông đảo điểm giống... • Trả lời câu hỏi C2 trang 129 – bài 48 - SGK môn đồ lý lớp 9 Ta đã biết, lúc vật... • Trả lời thắc mắc C3 trang 129 – bài 48 - SGK môn thứ lý lớp 9 Nếu gồm điều kiện, em... • Trả lời câu hỏi C4 trang 130 – bài xích 48 - SGK môn thiết bị lý lớp 9 Hãy khẳng định xem điểm... • Trả lời thắc mắc C5 trang 130 – bài 48 - SGK môn thứ lý lớp 9 Một fan đứng cách... • Trả lời thắc mắc C6 trang 130 – bài xích 48 - SGK môn đồ dùng lý lớp 9 Khi quan sát một đồ dùng ở...
Mục lục Giải bài bác tập SGK vật dụng lý 9 theo chương •Chương 1: Điện học •Chương 2: Điện tử học tập •Chương 3: Quang học tập •Chương 4: Sự bảo toàn và gửi hóa tích điện
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK đồ gia dụng lý 9
Bài 48: Mắt
• Trả lời câu hỏi C1 trang 128 – bài 48 - SGK môn đồ lý lớp 9 • Trả lời câu hỏi C2 trang 129 – bài bác 48 - SGK môn đồ vật lý lớp 9 • Trả lời thắc mắc C3 trang 129 – bài bác 48 - SGK môn trang bị lý lớp 9 • Trả lời câu hỏi C4 trang 130 – bài xích 48 - SGK môn đồ gia dụng lý lớp 9 • Trả lời thắc mắc C5 trang 130 – bài bác 48 - SGK môn đồ vật lý lớp 9 • Trả lời thắc mắc C6 trang 130 – bài xích 48 - SGK môn đồ vật lý lớp 9
Giải bài bác tập SGK vật dụng lý 9
Chương 1: Điện học Chương 2: Điện tử học tập Chương 3: Quang học tập Chương 4: Sự bảo toàn và gửi hóa năng lượng
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12