*

*

Bài 16: Định luật Jun - Lenxo

Bài C4 (trang 45 SGK Vật Lý 9)

Hãy giải ưa thích điều nêu ra vào phần mở đầu của bài: Tại sao với thuộc một chiếc điện chạy qua thì dây tóc láng đèn tăng cao lên tới nhiệt độ cao, còn dây nối với trơn đèn hầu như ko nóng lên?

Lời giải:

Vì dây tóc trơn đèn cùng dây nối nhẵn đèn mắc nối tiếp nhau nên dòng điện chạy qua cả 2 gồm cùng cường độ.

Theo định luật Jun - Len-xơ, nhiệt lượng tỏa ra ở dây tóc với ở dây nối nhẵn đèn tỉ lệ với điện trở của từng đoạn dây. Dây tóc tất cả điện trở lớn phải nhiệt lượng tỏa ra nhiều, vị vậy dây tóc nóng lên đến nhiệt độ cao cùng phát sáng. Còn dây nối tất cả điện trở nhỏ đề nghị nhiệt lượng tỏa ra ít cùng truyền phần lớn ra môi trường xung quanh, bởi vì vậy dây nối hầu như ko nóng lên.