used to lớn introduce an added statement, usually something that is different from what you have said before:


Bạn đang xem: But là loại từ gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú rongnhophuyen.com.Học những từ các bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


We use but to links items which are the same grammatical type (coordinating conjunction). But is used lớn connect ideas that contrast. …
But means ‘except’ when it is used after words such as all, everything/nothing, everyone/no one, everybody/nobody: …
The conjunctions but & although/though connect ideas that contrast. Whereas is also used but it is not as common: …
But is a coordinating conjunction used to connect ideas that contrast. Coordinating conjunctions connect items which are the same grammatical type. …
Although/though can be used lớn contrast ideas. Although/though are subordinating conjunctions used to connect a subordinate clause to a main clause, lượt thích after, as, before, if, since, that, even though, even if. …
But cannot be used in the same way as although/though. We use but to lớn connect items which are the same grammatical type (coordinating conjunction). …
Even though & even if are also used as subordinating conjunctions in the same way as although/though. Even though is similar to although but it makes a stronger contrast: …
We use but to link items which are the same grammatical type (coordinating conjunction). But is used to connect ideas that contrast. …
But means ‘except’ when it is used after words such as all, everything/nothing, everyone/no one, everybody/nobody: …
The conjunctions but & although/though connect ideas that contrast. Whereas is also used but it is not as common: …
But is a coordinating conjunction used lớn connect ideas that contrast. Coordinating conjunctions connect items which are the same grammatical type. …
Although/though can be used to lớn contrast ideas. Although/though are subordinating conjunctions used lớn connect a subordinate clause to a main clause, like after, as, before, if, since, that, even though, even if. …
But cannot be used in the same way as although/though. We use but to connect items which are the same grammatical type (coordinating conjunction). …
Even though và even if are also used as subordinating conjunctions in the same way as although/though. Even though is similar to lớn although but it makes a stronger contrast: …
We use but to liên kết items which are the same grammatical type (coordinating conjunction). But is used khổng lồ connect ideas that contrast. …
But means ‘except’ when it is used after words such as all, everything/nothing, everyone/no one, everybody/nobody: …
used to emphasize that something will happen even if the person you are talking khổng lồ does not want it to:
*

basic medical treatment that is given to lớn someone as soon as possible after they have been hurt in an accident or suddenly become ill

Về vấn đề này

Trang nhật cam kết cá nhân

Laid-back, likeable and jovial : talking about people you like and admire (1)


*

*

cách tân và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu khả năng truy cập rongnhophuyen.com English rongnhophuyen.com University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng ba Lan Tiếng ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12, Báo Cáo Thực Hành Lí 12 Bài 6

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message