Bài 7. Sử dụng ứng dụng Mario nhằm luyện phím

1. Trình làng phần mượt Mario

- Mario là phần mềm được áp dụng để luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón.

Bạn đang xem: Biểu tượng phần mềm mario

- screen chính của ứng dụng sau khi khởi động tất cả dạng tương tự như hình 1 dưới đây:

*
 Hình 1. Màn hình hiển thị chính của ứng dụng Mario​

- màn hình chính của ứng dụng gồm có:

+ Bảng chọn File: các lệnh hệ thống.

+ Student: Cài thông tin học sinh.

+ Lessons: Lựa chọn những bài học để luyện gõ phím.

Trên màn hình hiển thị em đã thấy khối hệ thống bảng chọn bao gồm (File, Student, Lessons). Lúc nháy chuột tại các mục này, một bảng chọn mở ra chứa những lệnh rất có thể chọn tiếp để thực hiện. - những mức luyện tập:

1-Dễ.

2-Trung bình

3- Khó

4-Mức độ rèn luyện tự do

- những bài luyện tập:(hình 2)

+ trang chủ row only: Luyện tập các phím hàng cơ sở.

+ add top row: Thêm các phím sản phẩm trên.

+ showroom top bottoom row: hàng dưới.

+ địa chỉ cửa hàng numbers: Số

+ Symbols: Kí hiệu.

+ All keyboard: Toàn chiếc bàn phím.

*
Hình 2. Những bài rèn luyện của ứng dụng Mario​

Chú ý: Em nên bắt đầu từ bài rèn luyện đầu tiên.

2. Luyện tập

a. Đăng kí tín đồ luyện tập

Các bước tiến hành như sau:

Bước 1. Nháy đúp con chuột lên hình tượng của phần mềm;

Bước 2. Nháy phím W hoặc nháy loài chuột tại mục Student, chọn cái New. (hình 3)

*

Hình 3. Đăng kí bạn luyện tập​

Bước 3. Nhập thương hiệu của em (chú ý viết tiếng Việt ko dấu) trên vị trí chiếc trắc giữa màn hình.

Bước 4. Nhập chấm dứt nháy loài chuột tại nút DONE.

*

Hình 4. Hành lang cửa số nhập tên đăng ký​

b, hấp thụ tên tín đồ luyện tập

Nếu em đang đăng kí, ở các lần dùng tiếp sau cần nạp tên đang đăng kí nhằm Mario hoàn toàn có thể tiếp tục theo dõi kết quả học tập của em. tiến hành nạp thương hiệu người rèn luyện theo công việc sau (hình 5):

Bước 1. Gõ phím L hoặc nháy con chuột tại mục Student, lựa chọn Load.

Bước 2. Nháy con chuột để chọn tên.

Bước 3. Nháy DONE để xác thực và tạm dừng hoạt động sổ.

*

*

Hình 5. Nạp tên tín đồ luyện tập​

c, thiết đặt các tuyển lựa để luyện tập

Để nhận xét khả năng gõ bàn phím, người ta hay được dùng tiêu chuẩn chỉnh WPM (Word per Minute) là số tự gõ mức độ vừa phải trong một phút.

Thực hiện thiết đặt các chọn lọc để luyện tập theo công việc sau (hình 6):

Bước 1. Gõ phím E hoặc nháy con chuột tại mục Student, chọn Edit.

Bước 2. Đặt nấc WPM.

Bước 3. Chọn fan dẫn đường.

Bước 4. Nháy DONE để xác nhận và tạm dừng hoạt động sổ hiện nay thời.

*

*

Hình 6. Cài đặt các chắt lọc để luyện tập​

d. Lựa chọn bài học kinh nghiệm và nút luyện gõ bàn phím

Với mỗi bài bác học còn tồn tại 4 nút luyện tập:

Mức 1

*
: Mức dễ dàng nhất.

Mức 2

*
: mức luyện tập trung bình. WPM cần đã có được là 10.

Mức 3 

*
: Mức luyện tập nâng cao. WPM cần đã đạt được là 30.

Mức 4

*
: Mức luyện tập tự do.

- các bước lựa chọn bài học kinh nghiệm và nấc luyện gõ bàn phím:

Bước 1. Nháy Lessons và cần sử dụng chuột chọn bài học đầu tiên.

Bước 2. Lựa chọn mức rèn luyện cụ thể bằng cách gõ một phím (từ 1 đến 4) hoặc nháy biểu tượng tương ứng.

e. Luyện gõ bàn phím

Sau khi chọn bài bác luyện tập, khẳng định mức luyện tập, các em tiến hành luyện tập theo hướng dẫn bên trên màn hình.

Chú ý:

+ Keys Type: Số kí tự đã gõ.

+ Errors: số lần gõ bị lỗi.

+ Word/Min: WPM đã có được của bài xích học.

+ Goal WPM: WPM phải đạt được.

Sau lúc luyện gõ chấm dứt một bài bác thì xuất hiện thêm màn hình kết quả. Trên màn hình công dụng em rất có thể nháy Next để sang bài tiếp hoặc nháy menu quay về màn hình hiển thị chính (hình 7).

Xem thêm: New 1 Bit Bằng Bao Nhiêu B It Bằng Bao Nhiêu Byte, New 1 Bit Bằng Bao Nhiêu Byte

*

Hình 7. Màn hình kết quả​

g. Thoát khỏi phần mềm

Khi thực hành luyện tập xong, để né khỏi phần mềm ta nhận phím Q hoặc lựa chọn File ( ightarrow) Quit.