Độ âm điện là gì? vày sao dựa vào báo giá trị độ âm điện tín đồ ta có thể so sánh được tính phi kim với tính kim loại của các nguyên tử nhân tố hóa học? Trong bài viết này, các các bạn sẽ được lời giải các câu hỏi nêu trên.

Bạn đang xem: Bảng hiệu độ âm điện


1. Độ âm điện là gì?

Độ âm điện của một nguyên tử là khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành những liên kết hóa học.

Độ âm năng lượng điện của nguyên tử càng to thì tính phi kim của chính nó càng mạnh. Ngược lại, độ âm năng lượng điện của nguyên tử càng bé dại thì tính sắt kẽm kim loại của nó càng mạnh.

Thang đo độ âm năng lượng điện của nguyên tử yếu tố hóa học hay được áp dụng được thiết lập theo nhà hóa học tập Pau-linh vào năm 1932.

2. Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học

Bảng độ âm điện của Pau-ling rước nguyên tử flo làm chuẩn chỉnh để xác minh độ âm điện tương đối của những nguyên tử nguyên tố khác.

*

Nhận xét: 

Trong một chu kì, độ âm điện của những nguyên tử tăng dần từ trái qua cần theo chiều năng lượng điện hạt nhân.Trong một nhóm, độ âm điện của các nguyên tử bớt dần từ bên trên xuống dưới theo chiều năng lượng điện hạt nhân.

2.1. Độ âm điện của halogen

Độ âm năng lượng điện của flo: 3,98Độ âm điện của clo: 3,16Độ âm điện của brom: 2,96Độ âm điện của i ốt: 2,66

Độ âm điện của flo là cao nhất trong đội halogen. Độ âm điện bớt dần theo chiều clo -> brom -> i ốt.

2.2. Độ âm điện của một số kim loại

Độ âm năng lượng điện của kali: 0,82Độ âm điện của bari: 0,89Độ âm điện của natri: 0,93Độ âm điện của liti: 0,98Độ âm năng lượng điện của magie: 1,31

3. Bài xích tập về độ âm điện

Bài 1. Những nguyên tố của chu kì 2 được thu xếp theo chiều quý giá độ âm điện sút dần (từ trái quý phái phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn lời giải đúng

Giải:

Chỉ phải nhớ độ âm điện của flo là lớn nhất, từ đó chọn đáp án A

Bài 2. Độ âm điện của một nguyên tử là gì? quý hiếm độ âm điện của các nguyên tử trong số nhóm A biến đổi như ráng nào theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng?

Giải: coi lại triết lý ở trên để trả lời câu hỏi này.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Nghị Luận Chí Khí Anh Hùng, Dàn Ý Phân Tích Đoạn Trích Chí Khí Anh Hùng

Bài 3. Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có mức giá trị độ âm điện to nhất? tại sao?

Giải:

Nguyên tử của thành phần flo có độ âm điện mập nhất. Cũng chính vì tính phi kim của flo là mạnh nhất trong tất cả các nguyên tử thành phần trong bảng tuần hoàn.