Sơ trang bị hạch toán tài khoản kế toán theo thông tứ 200 gồm tổng số hơn 140 sơ đồ tất cả. Bởi vì quá dài nên công ty dịch vụ kế toán rongnhophuyen.com xin chia thành nhiều phần, trong nội dung bài viết này vẫn chỉ gởi đến chúng ta bộ sơ vật kế toán tổng hòa hợp hay dùng. Còn chúng ta nào ước ao xem trọn bộ hồ sơ hoặc mong xem chi tiết cách hạch toán mang lại từng tài khoản, mang lại từng trường hòa hợp thì có thể tham khảo tại những đường link chúng tôi cung cấp cho trong bài xích viết.

Bạn đang xem: Bảng hạch toán kế toán

Dưới đó là trọn bộ sơ trang bị hạch toán tổng phù hợp theo thông tứ 200/2014/TT-BTC vận dụng cho đầy đủ doanh nghiệp.

MỤC LỤC

Căn cứ pháp lý

Sơ vật dụng số 129 – kế toán tài chính tổng hợp mua bán sản phẩm hóa

 

*
Sơ đồ gia dụng số 129 – kế toán tổng hòa hợp mua bán sản phẩm hóa

Giải say mê sơ đồ gia dụng số 129 - kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa

Mua mặt hàng hoá nhập kho (gồm cả thuế GTGT, trường hợp có)Xuất kho hàng hoá gởi đại lý, nhờ cất hộ đi bánXuất kho hàng hoá đem bánKết gửi giá vốn hàng gửi đi cung cấp và xác định là đang bánDoanh thu bán hàng hoá cùng thuế GTGT đầu raThanh toán tiền hoặc sút nợ đề nghị thu cho tất cả những người mua về ưu đãi thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, hàng buôn bán bị trả lạiKết chuyển khuyến mãi thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, sản phẩm hoá bị trả lại, ghi sút doanh thuKết đưa doanh thu bán hàng thuần sang TK 911 để xác định công dụng kinh doanhKết gửi giá vốn hàng bán sang TK 911

Sơ thứ số 130 - kế toán tài chính tổng đúng theo mua, bán hàng hoá nhập khẩu

*
Sơ vật dụng số 130 - kế toán tổng thích hợp mua, bán hàng hoá nhập khẩu

Giải thích hợp sơ đồ vật số 130 - kế toán tổng hợp mua, bán sản phẩm hoá nhập khẩu

Mua sản phẩm hoá nhập khẩu nhập khoThuế tiêu thụ quánh biệt, Thuế nhập khẩu, thuế đảm bảo môi trường yêu cầu nộp của hàng nhập khẩuThuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩuNộp Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế nhập khẩu, Thuế đảm bảo môi trường, nộp thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu vào NSNNGiá vốn của sản phẩm hoá xuất cung cấp đã xác định là tiêu thụXuất kho hàng hóa gửi cho đại lý, nhờ cất hộ đi bánKết chuyển giá vốn của hàng hoá gởi đi bán và khẳng định là đang bánChi phí phân phối hàng, chi phí thống trị doanh nghiệp lợi nhuận bán hàng, thuế GTGT đầu raTrả tiền hoặc sút nợ phải thu cho tất cả những người mua về khuyến mãi thương mại, hàng phân phối bị trả lại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bánKết chuyển khuyến mãi thương mại, giảm ngay hàng bán, hàng phân phối bị trả lại ghi giảm doanh thuKết chuyển lệch giá thuần thanh lịch TK 911 Kết chuyển giá vốn hàng phân phối sang TK 911Kết chuyển chi tiêu bán hàng, giá cả QLDN

Sơ vật dụng số 131 - kế toán tổng hợp sở hữu và bán hàng trả chậm, trả góp

*
Sơ vật dụng số 131 - kế toán tổng hợp tải và bán sản phẩm trả chậm, trả góp

Giải ham mê sơ thứ số 131 - kế toán tổng hợp sở hữu và bán hàng trả chậm, trả góp

Mua sản phẩm trả chậm, trả gópGiá vốn sản phẩm & hàng hóa xuất cung cấp Định kỳ phân chia lãi mua sắm chọn lựa trả chậm chạp vào chi tiêu tài chínhDoanh thu bán sản phẩm trả chậm, thuế GTGT đầu ra, lãi bán sản phẩm trả chậm, trả gópNgười tải trả tiềnĐịnh kỳ phân chia lãi bán hàng trả đủng đỉnh vào doanh thu hoạt động tài chínhCuối kỳ kết đưa doanh thu bán sản phẩm thuần vào bên gồm TK 911Cuối kỳ kết chuyển doanh thu chuyển động tài chính vào bên có TK 911Cuối kỳ kết đưa giá vốn hàng cung cấp vào bên Nợ TK 911Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài thiết yếu vào mặt Nợ TK 911Trả tiền cho những người bán 

Sơ đồ số 132 - kế toán tài chính tổng phù hợp thuế gtgt đầu vào

*
Sơ vật số 132 - kế toán tổng hợp thuế gtgt đầu vào

Sơ đồ dùng số 133 - kế toán tổng hợp đi vay mượn và chi tiêu đi vay bằng hình thức phát hành trái phiếu

*
Sơ thứ số 133 

Giải say đắm 133 - kế toán tổng phù hợp đi vay và giá cả đi vay bằng bề ngoài phát hành trái phiếu

Đi vay bằng bề ngoài phát hành trái phiếu bao gồm phụ trội (1c), gồm chiết khấu (1d)Định kỳ, trả lãi trái phiếu ghi vào giá thành tài chủ yếu trong kỳ (2a), hoặc được vốn hoá (2b)Định kỳ, tính trước lãi trái phiếu cần trả ghi vào ngân sách tài bao gồm (3a), hoặc được vốn hoá (3b) vào kỳĐịnh kỳ, phân bổ chiết khấu trái khoán vào giá cả tài bao gồm (4a) hoặc được vốn hoá (4b) vào kỳĐịnh kỳ, phân chia phụ trội trái phiếu để ghi giảm ngân sách đi vayTrả lãi trái phiếu lúc đáo hạnTrả nơi bắt đầu vay theo mệnh giá

Sơ trang bị số 134 - kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cùng tính ngân sách sản phẩm, dịch vụ

*
Sơ vật số 134 - kế toán tài chính tổng hợp ngân sách chi tiêu sản xuất với tính ngân sách chi tiêu sản phẩm, dịch vụ

Giải say đắm sơ thiết bị 134 - kế toán tổng hợp túi tiền sản xuất với tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

1a. Xuất nguyên liệu, vật tư để cấp dưỡng sản phẩm, thực hiện dịch vụ

1b. Xuất nguyên đồ vật liệu, công cụ, nguyên lý dùng chung cho những phân xưởng, bộ phận sản xuất

1c. Xuất nguyên liệu, thiết bị liệu, công cụ, hiện tượng dùng cho bộ phận bán hàng, thống trị doanh nghiệp

2 (2a, 2b, 2c). Chi phí lương đề xuất trả, trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào ngân sách nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, giá cả bán hàng, bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp

3 (3a,3b). Khấu hao TSCĐ cần sử dụng cho phân phối sản phẩm, triển khai dịch vụ (TK 627), sử dụng cho thành phần bán hàng (TK 641), cần sử dụng cho thành phần quản lý (TK 642)

4 (4a,4b). Giá cả dịch vụ mua xung quanh dùng mang đến sản xuất sản phẩm (TK 627), cần sử dụng cho cỗ phận bán hàng (TK 641), cần sử dụng cho thành phần quản lý dn (TK 642)

5 (5a, 5b, 5c). Kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, kết chuyển ngân sách nhân công trực tiếp, ngân sách sản xuất chung để tính giá cả sản phẩm, dịch vụ

6 (6a, 6b, 6c). Kết chuyển chi tiêu NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu sản xuất tầm thường phần trên mức thông thường vào giá vốn sản phẩm bán

7a. Ngân sách chi tiêu sản phẩm nhập kho;

7b. Giá cả sản phẩm, dịch vụ hoàn thành gửi đi bán;

7c. Giá cả sản phẩm sản xuất ngừng tiêu thụ ngay, chi tiêu dịch vụ ngừng đã cung cấp trong kỳ.

Sơ đồ số 135 - kế toán tài chính tổng hòa hợp hàng chào bán bị trả lại, bị sút giá

*
Sơ trang bị số 135 - kế toán tài chính tổng vừa lòng hàng phân phối bị trả lại, bị bớt giá

Sơ đồ gia dụng số 136 - kế toán tổng hợp đến thuê chuyển động và nhượng bán, thanh lý bất động sản nhà đất đầu tư

*
Sơ đồ số 136

Giải thích sơ đồ vật 136 - kế toán tài chính tổng hợp mang đến thuê hoạt động và nhượng bán, thanh lý bất động sản nhà đất đầu tư

Đầu tư, buôn bán BĐS đầu tư ngừng đưa vào sử dụngTrích khấu hao BĐS đầu tư cho mướn hoạt độngChi phí sửa chữa thay thế và các giá cả khác tương quan đến BĐS đầu tưDoanh thu về cho mướn và lợi nhuận nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tưGhi giảm BĐS đầu tư khi nhượng bán, thanh lýKết chuyển ngân sách chi tiêu cho thuê vận động và ngân sách nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tưKết chuyển doanh thu cho thuê vận động và lệch giá nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư

Sơ thứ 137 - kế toán tài chính tổng vừa lòng ở đơn vị sản xuất, dịch vụ

*
Sơ trang bị 137 - kế toán tài chính tổng đúng theo ở đơn vị chức năng sản xuất, dịch vụ

Giải thích hợp sơ đố 137 - kế toán tài chính tổng thích hợp ở đơn vị chức năng sản xuất, dịch vụ

Mua nguyên đồ vật liệu, công cụ, dụng cụXuất nguyên thứ liệu, điều khoản dụng vắt dùng cho cung cấp sản phẩm, triển khai dịch vụ, dùng cho các phân xưởng, phần tử sản xuất, phần tử bán hàng, làm chủ doanh nghiệp.Tiền lương đề nghị trả, trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí (622, 623, 627, 641, 642)Trích khấu hao TSCĐ giá thành dịch vụ sở hữu ngoàiCuối kỳ kết chuyển chi phí nguyên vật tư trực tiếp, ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp, túi tiền sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, túi tiền sản xuất chung vào tài khoản 154 để tính giá thành sản phẩm, dịch vụCuối kỳ kết chuyển chi phí nguyên vật tư trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, chi tiêu sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, túi tiền sản xuất thông thường phần bên trên mức bình thường (không tính vào giá cả sản phẩm) vào TK 632.Giá thành sản phẩm nhập khoGiá thành sản phẩm, dịch vụ kết thúc tiêu thụ ngayGiá thành thành phầm xuất kho được xác định là tiêu thụTrích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn khoDoanh thu buôn bán hàng, thuế GTGT đầu raThanh toán tiền cho tất cả những người mua về chiết khấu thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, doanh thu hàng phân phối bị trả lạiCuối kỳ, kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm ngay hàng bán, doanh thu bán sản phẩm bị trả lại vào bên Nợ TK 511Doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khácCuối kỳ, kết chuyển doanh thu bán sản phẩm thuần vào bên bao gồm TK 911Cuối kỳ kết chuyển doanh thu vận động tài bao gồm và thu nhập cá nhân khác vào bên có TK 911Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng buôn bán vào mặt Nợ TK 911Cuối kỳ kết chuyển ngân sách bán hàng, đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp, giá cả tài chính, giá thành khác vào mặt Nợ TK 911Ghi nhận giá cả thuế TNDN hoãn lại Ghi giảm ngân sách thuế TNDN hoãn lại Kết chuyển chi tiêu thuế TNDN hoãn lại vào mặt Nợ TK 911 Ghi nhận giá cả thuế TNDN hiện hành Kết chuyển ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện nay hành vào bên Nợ TK 911Kết đưa lãi Kết gửi lỗTrích lập những quỹChia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư

Sơ vật số 138 - kế toán tổng hòa hợp ở đối chọi vị sale hàng hoá

*
Sơ thiết bị số 138 - kế toán tổng vừa lòng ở đối kháng vị marketing hàng hoá

Giải mê thích sơ thiết bị 138 - kế toán tài chính tổng thích hợp ở đơn vị sale hàng hoá

Mua mặt hàng hoá nhập khoXuất kho mặt hàng hoá gởi đại lý, gửi đi bánGiá vốn sản phẩm hoá xuất bánGiá vốn sản phẩm hoá gửi đi chào bán và khẳng định là vẫn bánTrích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn khoChi phí cung cấp hàng, giá thành QLDN, ngân sách tài chính, túi tiền khácDoanh thu bán hàng hoá, Thuế GTGT đầu raThanh toán chi phí hoặc bớt khoản phải thu cho những người mua về ưu đãi thương mại, hàng cung cấp bị trả lại, giảm ngay hàng bánKết chuyển khuyến mãi thương mại, lệch giá hàng phân phối bị trả lại, giảm giá hàng bán ghi bớt doanh thuKết đưa doanh thu bán sản phẩm thuần vào bên có TK 911Doanh thu vận động tài chính, các khoản thu nhập khácKết chuyển Doanh thu chuyển động tài chính, các khoản thu nhập khác vào bên có TK 911Kết đưa giá vốn hàng phân phối vào mặt Nợ TK 911Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng, chi phí thống trị doanh nghiệp, ngân sách chi tiêu tài chính, ngân sách chi tiêu khác vào mặt Nợ TK 911Chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hànhKết chuyển chi tiêu thuế TNDN hiện tại hành vào mặt Nợ TK 911Ghi nhận túi tiền thuế TNDN hoãn lạiGhi giảm ngân sách thuế TNDN hoãn lạiKết chuyển ngân sách chi tiêu thuế TNDN vào mặt Nợ TK 911Kết đưa lãiKết chuyển lỗ23 - Trích lập các quỹ, chia cổ tức, lợi nhuận mang đến cổ đông và nhà đầu tư.

Sơ đồ số 139 - kế toán tổng vừa lòng hoạt động chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

*
Sơ vật số 139 - kế toán tài chính tổng đúng theo hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Giải đam mê sơ vật dụng số 139 - kế toán tổng vừa lòng hoạt động chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

Góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết bằng tiềnGhi giảm khoản đầu tư nắm giữ mang đến ngày đáo hạn, khoản chi tiêu khác, ghi tăng khoản chi tiêu vào công ty liên kết kinh doanh liên kết khi nhà chi tiêu mua thêm khoản đầu tư chi tiêu để trở nên nhà chi tiêu có ảnh hưởng đáng kể.Góp vốn chi tiêu vào công ty liên kết bằng vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐGóp vốn chi tiêu vào công ty liên doanh,liên kết bởi quyền áp dụng đất vày Nhà nước giaoNhượng buôn bán khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên doanh, liên kếtCổ tức, roi được chiaGhi sút khoản đầu tư vào công ty liên doanh,liên kết, ghi tăng khoản chi tiêu khác lúc nhà đầu tư chi tiêu không còn tác động đáng kểGhi giảm khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết, ghi tăng khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp con, lúc mua thêm khoản đầu tư và tất cả quyền

Sơ đồ vật số 140 - kế toán tài chính tổng hợp đưa ra phí bảo hành công trình xây lắp

*
Sơ vật số 140 - kế toán tài chính tổng hợp bỏ ra phí bảo hành công trình xây lắp

Giải thích hợp sơ thiết bị 140 - kế toán tài chính tổng hợp đưa ra phí bảo hành công trình xây lắp

Dự phòng cần trả về bảo hành công trình xây lắpXuất nguyên đồ vật liệu, công cụ, biện pháp để sửa chữa bh công trình xây lắpTiền lương nên trả, trích BHXH, BHYTế, KPCĐ tính vào đưa ra phí bh công trình xây lắpChi phí thực hiện máy thiết kế thuê ngoàiTrích khấu hao TSCĐ sử dụng cho bảo hành công trình xây lắpChi phí dịch vụ mua quanh đó dùng mang lại phân xưởng, đội, cỗ phận bảo hành công trình xây lắpCuối kỳ kết chuyển túi tiền nguyên vật liệu trực tiếp, túi tiền nhân công trực tiếp, giá cả sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, chi phí sản xuất chungKết chuyển đưa ra phí bảo hành công trình xây gắn thêm khi hoàn thànhHoàn nhập số chênh lệch giữa số dự trữ phải trả về bảo hành công trình xây lắp to hơn số giá cả thực tế vạc sinh.

Xem thêm: Lý Thuyết Bài Tình Yêu Và Thù Hận, Tình Yêu Và Thù Hận

Trên đấy là file download cỗ sơ thứ kế toán tổng thích hợp theo thông tứ 200. Những thông tin này chính là một trong những hành trang cần thiết cho các bạn khi đi làm tại môi trường xung quanh thực tế. đầy đủ sơ trang bị này nhằm triết lý để vấn đề hạch toán được triển khai theo đúng Thông tư vận dụng và từ đó giúp quá trình kế toán trở nên dễ dàng và chuẩn chỉnh mực.