Bài 1. Mạnh, Hùng, Dũng, Minh có một vài quyển vở. Mạnh lấy 1/3 số vở nhằm dùng, Hùng rước 1/3 số vở còn lại để dùng, tiếp sau Dũng cũng đem 1/3 số vở còn lại. Sau cuối Minh dùng nốt 8 quyển. Hỏi ban sơ cả 4 chúng ta có bao nhiêu quyển ?

Giải:

Theo bài xích ra ta tất cả sơ đồ:

*

Nhìn vàosơ trang bị ta có:

Số vở còn lại sau thời điểm Hùng đem là: ( 8 : 2 ) x 3 = 12 (quyển)

Số vở còn lại sau khi Mạnh lấy là: ( 12 : 2 ) x 3 = 18 (quyển)

Số ban sơ là: ( 18 : 2 ) x 3 = 27 (quyển)

Đáp số: 27 quyển

Bài 2. Một người phân phối cam, lần thứ nhất người kia bán 1/2 số cam và 1 quả. Lần trang bị hai tín đồ đó bán 1/2 số cam còn lại và thêm 1 quả. Lần thứ ba người kia bán một nửa số cam còn sót lại và 1 quả. Sau cùng còn lại 10 quả. Hỏi lúc đầu người đó gồm bao nhiêu trái cam.

Bạn đang xem: Bài toán ngược

Giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Số cam còn laị sau khoản thời gian bán lần 2 là: (10 + 1) x 2 = 22 (quả)

Số cam còn laị sau khi bán lần 1 là: (22 + 1) x 2 = 46 (quả)

Số cam thuở đầu là: (46 + 1) x 2 = 94 (quả)

Đáp số: 94 quả

Bài 3. Nhà Lan nuôimột lũ gà. Tuần trước đó mẹ cung cấp 2/3đàn gà. Tuần này mẹ bán3/4số gà sót lại và thêm1/4con nữa thì bầy gà bên Lan còn lại3đôi gà. Hỏi bầy gà nhà Lan có tất cả bao nhiêu con ?

Giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Số kê còn lại sau khoản thời gian bán lần 1: ( 6 + 1/4) x 4 = 25 (con)

Số gà lúc đầu là : 25 x 3 = 75 (con)

Đáp số: 75 con

Bài 4. Lớp 5A thâm nhập học may, ngày trước tiên có 1/6 số học viên của lớp với 2 em tham gia, ngày thứ 2 có 1/4 số em còn sót lại và 1 em tham gia, ngày thứ cha có 2/5 số còn lại sau 2 ngày cùng 3 em tham gia. Ngày sản phẩm công nghệ tư gồm 2/5 số còn lại sau 2 ngày cùng 1 em tham gia. Sau cùng còn lại 5 em chưa tham gia. Hỏi lớp 5A bao gồm bao nhiêu học sinh ?

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

Số em học viên còn lại sau thời điểm tham gia ngày thứ bố là:

( 5 + 1 ) : 3 x 5 = 10 (em)

Số em học sinh còn lại sau thời điểm tham gia ngày thứ hai là:

( 10 + 2 ) : 3 x 5 = đôi mươi (em)

Số em học sinh còn lại sau thời điểm tham gia ngày đầu tiên là:

( 20 + 1 ) : 3 x 4 = 28 (em)

Số em học tập sinh lúc đầu là:

( 28 + 2 ) : 5 x 6 = 36 (em)

Đáp số: 36 em

Một số bài toán cổ:

Bài 5. Một quầy phân phối vải, lần đầu tiên bán được 2m, lần vật dụng hai phân phối được một nửa số mét vải còn lại và 50% m, lần thứ tía bán 50% số mét vải còn lại sau gấp đôi bán và 50% m, lần thứ bốn bán 1/2 số mét vải còn sót lại sau 3 lần chào bán và 1/2 m, do vậy là hết. Hỏi quầy vẫn bán toàn bộ bao nhiêu mét vải vóc ?

Giải:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Số mét vải còn lại sau thời điểm bán lần sản phẩm 3 là: 1/2 x 2 = 1 (m)

Số mét vải còn lại sau khi bán lần thứ hai là: (1+1/2) x 2 = 3 (m)

Số mét vải vóc còn lại sau khi bán lần lần đầu là: (3+1/2) x 2 = 7 (m)

Số mét vải ban đầu: 7 + 2 = 9 (m)

Đáp số: 9m

Bài 6. Câu hỏi: Một tín đồ qua đường hỏi ông lão chăn vịt: “Đàn vịt của ông bao gồm bao nhiêu con?” và được vấn đáp như sau:

Một nửa số vịt của tôi cộng thêm một nửa bé nữa vẫn tắm mát bên dưới sống.Ba phần tư số vịt sót lại cộng thêm 1/4 bé nữa vẫn kiếm ăn uống ở bên dưới hồ.Bốn phần năm số vịt còn lại, thêm 1/5 con nữa sẽ nằm nghỉ sinh sống trên bờ.Còn 5 bé vịt què của tớ đang nhốt trong lồng kia.

Hỏi bầy vịt của bác có bao nhiêu con ?

Giải:

Ta gồm sơ đồ:

*

Số bé vịt còn lại sau khi một số vịt bơi dưới sông dưới hồ là:

(1/5 + 5) x 5 = 26 (con)

Số nhỏ vịt còn sót lại sau khi một số vịt tập bơi dưới sông bên dưới hồ là:

(26 + 1/4) x 4 = 105 (con)

Số con vịt ban sơ là:

(105 + 1/2) x 2 = 211 (con)

Đáp số: 211 con

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. Một người buôn bán khoai mang lại 3 người: Người thứ nhất mua 1/4 số khoai và 10kg, fan thứ hai tải 5/11 kg sót lại và 10kg, bạn thứ tía mua 50kg thì hết. Hỏi số lượng khoai đã phân phối là bao nhiêu ki – lô – gam ?

Bài 2. Một học viên đọc một quyển truyện vào 3 ngày. Ngày đầu em gọi được 01/05 số trang với 16 trang, ngày thiết bị hai em đọc được 3/10 số trang còn sót lại và 20 trang, ngày thứ bố em đọc được 3/4 số trang sót lại và 30 trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách đó tất cả bao nhiêu trang?

Bài 3. Một người cha khi chết để lại di chúc chia gia tài cho những cón như sau:

- bạn con cả được 100 đồng và 1/10 số tiền còn lại

- bạn con sản phẩm hai được 200 đồng và 1/10 số chi phí còn lại

- người con thứ tía được 300 đồng cùng 1/10 số tiền còn lại.

Bài 4. Dì Út di chợ cung cấp trứng. Lần thứ nhất một nửa số trứng cộng thêm một quả, lần vật dụng hai buôn bán một nửa số trứng sót lại cộng thêm 2 quả và lần thứ bố bán một phần hai số trứng còn lại sau hai lần bán thêm vào đó 3 trái thì vừa không còn số trứng.

Hỏi dì Út vẫn bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài 5. chị em đi chợ về mua một rổ mận cho ba đồng đội và viết giấy để lại: “Khi đến lớp về, mẹ cho từng con 1/3 số mận rồi đi làm

Tuấn đến lớp về đem 1/3 số mận rồi đi chơi. Tú đi học về, tưởng bản thân là người về đầu tiên nên cũn lấy 1/3 số mận trong rổ rồi đi chơi. Cuối cùng, Vân đến lớp về, tưởng nhị anh không về đề xuất cũng chỉ lấy 1/3 số mận vào rổ rồi sang đơn vị bạn. Mẹ đi làm việc về thấy còn 8 quả mận. Hỏi hôm ấy mẹ đã mua bao nhiêu quả mận?

Bài 6. Một người thân phụ khi bị tiêu diệt để lại di chúc phân chia tài sản cho bốn fan con như sau:

- người con cả được một nửa gia sản bớt đi 3000 đồng.

- bạn con máy hai được 1/3 gia tài còn lại bớt đi 1000 đồng.

Xem thêm: Cách Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 12 Không Thể Bỏ Qua

- fan con thứ bố được đúng 1/4 gia sản còn lại

- fan con út ít được 1 tháng 5 gia tài còn sót lại và 6000 đồng còn lại.

Hỏi cả tài sản của người phụ vương có từng nào tiền và mọi người con được phân tách bao nhiêu?