+ công thức chỉ vận dụng cho ngôi trường hợp hóa học điện môi phủ đầy không gian gian giữa hai phiên bản tụ.

Bạn đang xem: Bài tập về tụ điện

- năng lượng của tụ điện: ( mW = fracQ.U2 = fracCU^22 = fracQ^22C)

* Chú ý:

Bài tập ví dụ:

Một tụ điện bao gồm điện dung (C_1 = 0,2mu F), khoảng cách giữa hai bạn dạng là d1 = 5 centimet được nạp điện cho hiệu điện nỗ lực U = 100 V.

a) Tính tích điện của tụ điện.

b) Ngắt tụ năng lượng điện khỏi nguồng điện. Tính độ biến thiên năng lương của tụ lúc dịch hai bạn dạng lại sát còn phương pháp nhau d2 = 1 cm.

Hướng dẫn giải

a)

Năng lượng của tụ điện:

( mW_1 = fracC_1U_1^22 = frac0,2.10^ - 6.100^22 = 10^ - 3J)

b)

Điện dung của tụ điện là:

(C = fracvarepsilon Sk.4pi d) => năng lượng điện dung C tỉ lệ nghịch với khoảng cách d

( Rightarrow fracC_2C_1 = fracd_1d_2 \Rightarrow C_2 = C_1fracd_1d_2 = 0,2.frac51 = 1mu F = 10^ - 6F)

+ Điện tích của tụ ban sơ là:

(Q_1 = C_1U_1 = 0,2.10^ - 6.100 = 2.10^ - 5C)

Do ngắt tụ khỏi nguồn yêu cầu điện tích Q không đổi => (Q_2 = Q_1)


Suy ra, năng lượng lúc sau của tụ: ( mW_2 = fracQ_2^22C_2 = fracleft( 2.10^ - 5 ight)^22.10^ - 6 = 2.10^ - 4J)

Độ biến thiên năng lượng:

(Delta mW = mW_2 - mW_1 = 2.10^ - 4 - 10^ - 3 \= - 8.10^ - 4 năng lượng giảm.

Dạng 2: Ghép tụ năng lượng điện nối tiếp, tuy nhiên song

*

- lúc tụ điện bị tiến công thủng, nó biến vật dẫn (dây dẫn).- Nếu bài toán có tương đối nhiều tụ được mắc hỗn hợp, ta cần tìm ra được biện pháp mắc tụ điện của mạch kia rồi bắt đầu tính toán.

- sau khoản thời gian ngắt tụ năng lượng điện khỏi nguồn với vẫn thân tụ điện đó cô lập thì điện tích Q của tụ đó vẫn không cố kỉnh đổi.

Xem thêm: Trọn Bộ Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 6 Kết Nối Tri Thức, Sách Học Sinh Tiếng Anh 6 Tập 1, 2

Bài tập ví dụ:

Một cỗ gồm bố tụ ghép tuy nhiên song (C_1 = C_2 = fracC_32). Khi được tích điện bởi nguồn gồm hiệu điện cố gắng 45 V thì năng lượng điện tích của bộ tụ điện bởi (18.10^ - 4C). Tính năng lượng điện dung của các tụ điện.

Hướng dẫn giải

Ta có: (C_b = fracQ_bU = frac18.10^ - 445 = 4.10^ - 5F = 40mu F)

Ba tụ được ghép tuy nhiên song nên:

(C_b = C_1 + C_2 + C_3 = fracC_32 + fracC_32 + C_3 = 2C_3)

( Rightarrow C_3 = fracC_b2 = 20mu F Rightarrow C_1 = C_2 = fracC_32 = 10mu F)