- Chọn bài xích -Bài 23 : Động lượng. Định phép tắc bảo toàn cồn lượngBài 24 : Công cùng Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 : vậy năngBài 27 : Cơ năng

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập vật dụng Lí 10 – bài 24 : Công và năng suất giúp HS giải bài bác tập, nâng cấp khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong bài toán hình thành các khái niệm với định giải pháp vật lí:

C1 (trang 128 sgk đồ Lý 10): Nêu bố ví dụ về lực sinh công

Trả lời:

Ví dụ:

– Một trang bị rơi tự do thì trọng lực sinh công.

Bạn đang xem: Bài tập về công và công suất lớp 10

– Ô tô đang chạy, tắt máy, chuyển động chậm dần, lúc đó lực ma cạnh bên sinh công.

– Một bắt buộc cầu nâng một đồ dùng lên độ cao h, sức lực kéo sinh công…

C2 (trang 130 sgk thiết bị Lý 10): xác định dấu của công A trong những trường đúng theo sau:

a) Công của sức kéo của rượu cồn cơ xe hơi khi xe hơi lên dốc;

b) Công của lực ma gần cạnh của mặt mặt đường khi ô tô lên dốc;

c) Công của trọng lực của vệ tinh bay vòng tròn quanh Trái Đất;

d) Công của trọng lực khi máy cất cánh cất cánh.

Trả lời:

a) Công của sức lực kéo của hễ cơ xe hơi khi xe hơi lên dốc: vị trí hướng của lực kéo thuộc hướng độ rời buộc phải α = 0 => cosα > 0 => A > 0.

b) phía lực ma tiếp giáp ngược phía độ rời vị trí đặt của lực đề xuất α = 180o

=> cosα A o

=> cosα = 0 => A = 0.

d) hướng vector phường hợp hướng độ tách một góc α > 90o => cosα A 1 nâng được 800 kg lên rất cao 5 m trong 30 s;

b) buộc phải cẩu mét vuông nâng được 1000 kg lên cao 6 m trong một phút.


Trả lời:

Ta rước g = 10 m/s2

Cần cẩu M1 có hiệu suất là:

*

Cần cẩu m2 có năng suất là:

*

Vậy công suất cần cẩu M1 to hơn công suất cần cẩu M2.

Bài 1 (trang 132 SGK vật Lý 10) : vạc biểu khái niệm công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa sâu sắc của công âm.

Lời giải:

Định nghĩa công: lúc lực vector F không đổi tính năng lên một đồ vật và vị trí đặt của lực đó chuyển dời một đoạn S theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công tiến hành bởi lực này được tính bởi theo cách làm .

Đơn vị của công là Jun (kí hiệu là J)

Ý nghĩa của công âm: là công của lực cản trở chuyển động.

Bài 2 (trang 132 SGK đồ gia dụng Lý 10) : phát biểu định nghĩa hiệu suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa sâu sắc vật lý của công suất?

Lời giải:

– Định nghĩa: hiệu suất là đại lượng đo bởi công ra đời trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

*

Đơn vị công suất: Oát (W)

– Ý nghĩa của công suất: so sánh kỹ năng thực hiện công của những máy vào cùng 1 thời gian.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Lực Kéo Về Của Con Lắc Lò Xo, Công Thức Con Lắc Đơn Và Con Lắc Lò Xo

Bài 3 (trang 132 SGK đồ dùng Lý 10) : Đơn vị nào sau đây không cần là đơn vị chức năng của công suất?

A. J.s

B. W

C. N.m/s

D. HP

Lời giải:

Chọn A.

Đơn vị của năng suất là W, hình như còn được đo bằng những đơn vị HP cùng N.m/s. 1HP = 746W

Bài 4 (trang 132 SGK đồ dùng Lý 10) : Công có thể bộc lộ bằng tích của

A. Tích điện và khoảng thời gian

B. Lực, quãng lối đi được và khoảng chừng thời gian

C. Lực và quãng đường đi được

D. Lực với vận tốc

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn C.

Vì trong trường hợp góc α = 0 hay cosα = 1 thì công có thể được biểu lộ bằng tích của lực với quãng đường đi được.

Bài 5 (trang 132 SGK vật dụng Lý 10) : Một lực F …


*

A. Fvt

B. Fv

C. Ft

D. Fv2

Chọn lời giải đúng

Lời giải:

Chọn B.

Giả sử điểm đặt của lực F chuyển dời một đoạn Δs theo vị trí hướng của F, công ΔA của F là: ΔA = F.Δs

Do đó: năng suất của lực là:

*

Với Δt nhỏ, Δs/Δt là vận tốc tức thời v của xe tại thời gian đang xét. Vậy p = F.v

Bài 6 (trang 133 SGK thứ Lý 10) : Một bạn kéo một săng gỗ cân nặng 80 kilogam trượt bên trên sàn nhà bởi một dây có phương phù hợp góc 30o đối với phương ở ngang. Lực tác dụng lên dây bởi 150 N. Tính công của lực đó khi hậu sự trượt đi được đôi mươi m.

Lời giải:

*

Bài 7 (trang 133 SGK thiết bị Lý 10) :
Một động cơ điện cung ứng công suất 15 kW đến một bắt buộc cẩu nâng 1000 kg lên rất cao 30 m. Lấy g = 10 m/s2 . Tính thời hạn tối thiểu nhằm thực hiện các bước đó?

Lời giải:

Công mà buộc phải cẩu đã triển khai để nâng vật lên cao 30m là:

A = F.s.cosα = m.g.s.cosα = 1000. 10. 30. Cos0o = 300000J

(lưu ý là lực nâng của yêu cầu cẩu là F bằng trọng lực của vật, đồng thời thứ được nâng theo phương trực tiếp đứng yêu cầu lực nâng và quảng mặt đường cùng chiều với nhau)