- Chọn bài xích -Bài 1: Sự phụ thuộc vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện nuốm giữa hai đầu dây dẫnBài 2: Điện trở của dây dẫn - Định phương pháp ÔmBài 3: Thực hành: xác định điện trở của một dây dẫn bởi ampe kế cùng vôn kếBài 4: Đoạn mạch nối tiếpBài 5: Đoạn mạch tuy nhiên songBài 6: bài xích tập áp dụng định chính sách ÔmBài 7: Sự nhờ vào của điện trở vào chiều lâu năm dây dẫnBài 8: Sự dựa vào của điện trở vào tiết diện dây dẫnBài 9: Sự dựa vào của điện trở vào vật liệu làm dây dẫnBài 10: trở thành trở - Điện trở dùng trong kĩ thuậtBài 11: bài tập vận dụng định chế độ Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫnBài 12: hiệu suất điệnBài 13: Điện năng - Công của cái điệnBài 14: bài xích tập về công suất điện với điện năng sử dụngBài 15: Thực hành: xác định công suất của những dụng nuốm điệnBài 16: Định phương tiện Jun - LenxoBài 17: bài tập áp dụng định chế độ Jun - LenxoBài 18: thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I vào định lý lẽ Jun-LenxoBài 19: Sử dụng an ninh và tiết kiệm ngân sách và chi phí điệnBài 20: Tổng kết chương I : Điện học

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Giải Vở bài xích Tập đồ vật Lí 9 – bài xích 6: bài tập áp dụng định công cụ Ôm góp HS giải bài tập, nâng cấp khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong việc hình thành các khái niệm cùng định lý lẽ vật lí:

Bài 1

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

b) Điện trở R2 là: Vì đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở ghép tiếp liền nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7 Ω

Áp dụng đến câu b.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 6

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị hệt nhau tại các điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện cố giữa nhị đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5 V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5 V

→ R2 = U2/I2 = 3,5 / 0,5 = 7 Ω.

Bài 2.

Mạch bao gồm R1 mắc song song cùng với R2 ( R1 // R2)

a) Tính UAB: do R1 tuy vậy song R2 phải U1 = U2 = UAB vậy hiệu điện thay U của đoạn mạch được xem như sau: UAB = U2 = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b) Điện trở R2 là:

Cường độ mẫu điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

→ Điện trở R2: R2 = U2 / I2 = 12/0,6 = đôi mươi Ω

Áp dụng cho câu b.

Theo câu a, ta kiếm được UAB = 12 V

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = UAB / I = 12/1,8 = 20/3 Ω

Mặt khác ta có:


*

Bài 3

Mạch gồm hai đoạn mạch con AM (chỉ có R1) ghép thông liền với MB ( gồm R2 // cùng với R1).

a) Điện trở của đoạn mạch AB là:

*

b) Tính cường độ mẫu điện qua mỗi điện trở

Cường độ cái điện qua điện trở R1 đó là cường độ mẫu điện qua mạch chính:

I1 = I = UAB/Rtđ = 12/30 = 0,4 A

Hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R2 với R3 là:

U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6V

Vì R2 = R3 đề xuất cường độ cái điện qua R2 với R3 là: I2 = I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

Vì R1 ghép thông liền với đoạn mạch RAM cần ta có:


*

(vì MB đựng R2 // R3 cần UMB = U2 = U3).

Mà U1 + UMB = UAB → U1 = UMB = U2 = U3 = UAB/2 = 12/2 = 6 V

→ Cường độ chiếc điện qua những điện trở là:

I1 = U1/R1 = 6/15 = 0,4 A; I2 = U2/R2 = 6/30 = 0,2 A

I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

(hoặc I3 = I1 – I2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 A).

I – BÀI TẬP trong SÁCH BÀI TẬP

Câu 6.1 trang 19 VBT đồ Lí 9:

a) khi R1 mắc thông suốt R2 thì Rtđ = R1 + R2 = 20 + trăng tròn = 40 Ω

So với mỗi điện biến chuyển phần thì Rtđ phệ hơn.

b) khi R1 mắc song song với R2 thì:

So với mỗi điện phát triển thành phần thì R’tđ nhỏ tuổi hơn.

c)

Câu 6.2 trang 19 VBT thứ Lí 9:

a) tất cả hai giải pháp mắc như sau:

+ biện pháp 1: R1 nối liền R2

+ phương pháp 2: R1 tuy nhiên song R2.

Vẽ sơ vật dụng hai cách mắc vào hình 6.1


b) Tính năng lượng điện trở R1 và R2.

R1 mắc tiếp liền với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω(1)

R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 nên: Rtđ2 = R1.R2/(R1 + R2) = 10/3 Ω(2)

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω → R2 = R1/3 (3)

Từ (1) cùng (3) suy ra R12 – 15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω.

Câu 6.3 trang đôi mươi VBT đồ dùng Lí 9:

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5 A; U = 6 V; R1 thông liền R2

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của từng đèn là: R1 = R2 = U2/Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc nối tiếp thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ chiếc điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25 A đm = 0,5 A


Hai đèn sáng yếu hơn mức thông thường vì cường độ dòng điện chạy qua đèn nhỏ dại hơn giá trị định mức.

Câu 6.4 trang 20 VBT đồ vật Lí 9: Cường độ mẫu điện thực tiễn chạy qua hai đèn điện là I1 = I2 = 0,52 A. So sánh với cường độ chiếc điện định mức của mỗi đèn ta thấy đèn 1 hoàn toàn có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì hoàn toàn có thể sẽ cháy đề xuất không mắc thông suốt hai đèn điện này được.Câu 6.5 trang 21 VBT thiết bị Lí 9:

a) bao gồm 4 giải pháp mắc mạch điện (hình 6.2)

b) Điện trở tương đương của mỗi biện pháp mắc:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3.30 = 90 Ω

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45 Ω

Mạch 3: Rtđ = 2R.R/3.R = (2/3)R = đôi mươi Ω

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10 Ω

II- BÀI TẬP BỔ SUNG

Câu 6a trang 21 VBT đồ dùng Lí 9: Ghép mỗi văn bản cột bên bắt buộc với một trong các các nội dung ở cột phía bên trái để thành một câu có nội dung đúng.
1. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫna) tỉ trọng thuận với điện trở đó.
2. Đối với đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện cụ giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trởb) tỉ trọng thuận với hiệu điện núm đặt vào nhì đầu dây cùng tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
3. Hiệu điện chũm giữa nhị đầu đoạn mạchc) bằng tích giữa cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch cùng điện trở của đoạn mạch.

Xem thêm: Cây Cà Phê Được Trồng Nhiều Nhất Ở Tỉnh Nào Của Tây Nguyên ?

d) tỉ lệ thành phần nghịch với những điện trở.

Lời giải:

1 – b

2 – d

3 – c

II- BÀI TẬP BỔ SUNG

Câu 6b trang 21 VBT đồ dùng Lí 9: có tía điện trở kiểu như nhau đều sở hữu trị số R. Hỏi ba điện trở này mắc thành các mạch điện thế nào để năng lượng điện trở của mỗi đoạn mạch là R/3; 3R; 1,5R; (2/3)R ?

Lời giải: