Tổng đúng theo hơn 100 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm tất cả đáp án cùng lời giải chi tiết giúp học sinh củng cầm lại kỹ năng và các dạng bài bác tập. Siêng đề thuộc chương 3, toán lớp 12 và là trong số những chuyên đề quan trong bậc nhất trong phần toán luyện thi trung học phổ thông QG.


Nguyên hàm từng phầnNguyên hàm của hàm số lượng giácNguyên hàm của hàm số mũ, lôgaritNguyên hàm của hàm số chứa căn thứcNguyên hàm từng phần

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Phương pháp trắc nghiệm: Sử dụng máy vi tính kiểm tra bằng định nghĩa.

Tài liệu về bài bác tập trắc nghiệm nguyên hàm tất cả lời giải

Thông tin tài liệu
Tên tài liệuTổng ôn tập Trắc Nghiệm Nguyên Hàm
Tác giảThầy Nguyễn Bảo Vương
Số trang33
Lời giải đưa ra tiết

Mục lục tài liệu

Trắc nghiệm nguyên hàm cơ bảnTrắc nghiệm nguyên hàm của hàm số hữu tỉTrắc nghiệm nguyên hàm từng phầnTrắc nghiệm nguyên hàm bao gồm điều kiệnTrắc nghiệm nguyên hàm hàm ẩn