Để củng cố cũng giống như ôn tập lại những kỹ năng đã học tập về môn triết lý xác suất thống kê, mời độc giả cùng rongnhophuyen.com tham khảo Bài tập môn kim chỉ nan xác suất thống kê có giải mã chi tiết. Đây là những bài tập cơ bản có cả phương pháp giải thích chi tiết từng bài, các chúng ta cũng có thể giải đáp kịp thời vướng mắc của mình.

Bạn đang xem: Bài tập lý thuyết mẫu có lời giải


*


Bài 1: tất cả 30 đề thi trong những số ấy có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm phần trăm để:

a. Một học sinh bắt một đề gặp mặt được đề trung bình.

b. Một học sinh bắt nhị đề, được tối thiểu một đề trung bình.

Giải

a. điện thoại tư vấn A là phát triển thành cố học viên bắt được đề trung bình:

($P(A) = fracC_20^1C_30^1 = frac2030 = frac23$)

b. điện thoại tư vấn B là trở thành cố học sinh bắt được một đề trung bình cùng một đề khó

Gọi C là biến chuyển cố học viên bắt được 2 đề trung bình.

Gọi D là đổi mới cố học viên bắt nhị đề, được tối thiểu một đề trung bình.

Khi đó:($P(D) = fracC_20^1.C_10^1 + C_20^2C_30^2 = frac200 + 190435 = 0,896$)

Bài 2: bao gồm hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp gồm 45 học sinh, số học tập sinh giỏi văn với số học tập sinh tốt toán được đến trong bảng sau. Gồm một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp nào nhằm khả năng gặp gỡ được một em giỏi ít duy nhất một môn là cao nhất?

*

Giải

Gọi V là vươn lên là cố học tập sinh tốt Văn, T là biến hóa cố học sinh tốt Toán.

Ta có: Lớp 10A

($P(V + T) = P(V) + P(T) - P(VT) = frac2545 + frac3045 - frac2045 = frac79$)

Lớp 10B:

($P(V + T) = P(V) + P(T) - P(VT) = frac2545 + frac3045 - frac1045 = 1$)

Vậy nên chọn lựa lớp 10B.

Bài 3: Lớp tất cả 100 Sinh viên, trong số ấy có 50 SV tốt Anh Văn, 45 SV xuất sắc Pháp Văn, 10 SV giỏi cả nhị ngoại ngữ. Chọn bỗng nhiên một sv trong lớp. Tính xác suất:

a. Sv này xuất sắc ít nhất một nước ngoài ngữ.

b. Sv này không tốt ngoại ngữ như thế nào hết.

c. Sv này chỉ tốt đúng một nước ngoài ngữ.

d. Sinh viên này chỉ tốt duy độc nhất môn Anh Văn.

Giải

a) call A là biến đổi cố Sinh viên tốt Anh Văn.

Gọi B là biến cố Sinh viên giỏi Pháp Văn.

Gọi C là biến đổi cố Sinh viên tốt ít duy nhất một ngoại ngữ.

($P(C) = P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = frac50100 + frac45100 - frac10100 = 0,85$)

b) hotline D là biến đổi cố sv này không xuất sắc ngoại ngữ nào hết.

($P(D) = 1 - P(C) = 1 - 0,85 = 0,15$)

c)($P(overline A B + Aoverline B ) = P(A) + P(B) - 2P(AB) = frac50100 + frac45100 - 2.frac10100 = 0,75$)

d)($P(Aoverline B ) = P(A) - P(AB) = frac50100 - frac10100 = 0,4$)

Bài 4: vào một hộp có 12 bóng đèn, trong số ấy có 3 láng hỏng. Lấy thốt nhiên không trả lại ba bóng nhằm dùng. Tính tỷ lệ để:

a. Cả cha bóng đông đảo hỏng.

b. Cả tía bóng phần đông không hỏng?

c. Có ít nhất một bóng ko hỏng?

d. Chỉ gồm bóng máy hai hỏng?

Giải

Gọi F là biến cố mà xác suất cần tìm với Ai là thay đổi cố bóng đồ vật i hỏng

a.($P(F) = Pleft( mA_ m1 mA_ m2 mA_ m3 ight) = Pleft( mA_ m1 ight)Pleft( mA_ m2 m/ mA_ m1 ight)Pleft( mA_ m3/ mA_ m1 mA_ m2 ight) = frac312.frac211.frac110 = frac1220$)

b.($P(F) = Pleft( mA_ m1 mA_ m2 mA_ m3 ight) = Pleft( mA_ m1 ight)Pleft( mA_ m2 m/ mA_ m1 ight)Pleft( mA_ m3/ mA_ m1 mA_ m2 ight) = frac312.frac211.frac110 = frac1220$)

c.($P(F) = 1 - Pleft( mA_ m1 mA_ m2 mA_ m3 ight) = 1 - frac1220 = frac219220$)

d.($P(F) = Pleft( overline mA_ m1 ,., mA_ m2,.,overline mA_ m3 ight) = Pleft( overline mA_ m1 ight)Pleft( mA_ m2 m/overline mA_ m1 ight)Pleft( overline mA_ m3 /overline mA_ m1 mA_ m2 ight) = frac912.frac311.frac810 = frac955$)

Bài 5: Một sọt Cam bao gồm 10 trái trong các số ấy có 4 trái hư. Lấy thiên nhiên ra tía trái.

a. Tính xác suất lấy được 3 trái hư.

b. Tính phần trăm lấy được một trái hư.

c. Tính tỷ lệ lấy được tối thiểu một trái hư.

d. Tính tỷ lệ lấy được không ít nhất 2 trái hư.

Xem thêm: Tính Chất Của Phong Trào Cần Vương Là Gì ? Tính Chất Của Phong Trào Cần Vương Là Gì

Giải

Gọi X là số trái lỗi trong ba trái đem ra.

a)($P(X = 3) = fracC_4^3C_10^3 = frac4120 = 0,03$)

b)($P(X = 1) = fracC_4^1C_6^2C_10^3 = frac60120 = 0,5$)

c)($P(X ge 1) = 1 - P(X

d)()

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc coi ONLINE nhằm tham khảo không thiếu Bài tập môn triết lý xác suất những thống kê có lời giải chi tiết!


Để củng cố kỹ năng và kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùnglàmBộ câu hỏi trắc nghiệm môn kim chỉ nan xác suất thống kêcó lời giải dưới đây!