Giải bài bác tập trang 8, 9 bài xích 1 giao động điều hòa SGK trang bị lí 12. Câu 1: phạt biểu tư tưởng của xê dịch điều hòa...

Bạn đang xem: Bài tập lí 12 bài 1


Bài 1 trang 8 SGK vật lí 12

Phát biểu khái niệm của xê dịch điều hòa.

Giải

Dao động cân bằng là dao động trong đó li độ của vật là 1 trong những hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bài 2 trang 8 SGK vật lí 12

Viết phương trình của xê dịch điều hòa và lý giải các đại lượng trong phương trình.

GiảiPhương tridnh xê dịch điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), vào đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của 1-1 vị, có đơn vị là rad/s

- (ωt+ Ø) là trộn của xấp xỉ tại thời khắc t, có đơn vị chức năng là rad,

- Ø là pha lúc đầu của dao động

Bài 3 trang 8 SGK thứ lí 12

Mối contact giữa xê dịch điều hòa và hoạt động tròn thể hiện ở vị trí nào?

Giải

Một điểm xấp xỉ điều hòa trên một quãng thẳng luôn luôn có thể được xem là hình chiếu của một điểm tương ứng vận động tròn số đông lên đường kính là đoạn thằng đó.

Bài 4 trang 8 SGK đồ dùng lí 12

Nêu có mang chu kì cùng tần số của xê dịch điều hòa.

Giải

Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời hạn để tiến hành được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của xê dịch điều hòa là số xê dịch toàn phần tiến hành được vào một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

 

Bài 5 trang 8 SGK đồ gia dụng lí 12

Giữa chu kì, tần số cùng tần số góc gồm mối liên hệ như nắm nào?

GiảiTần số góc ω của xê dịch điều hòa là một trong đại lượng liên hệ với chu kì T giỏi với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

(omega = 2pi over T = 2pi f)

Bài 6 trang 8 SGK vật lí 12

Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø)

a. Lập cách làm tính vận tốc và vận tốc của vật.

b. Ở địa chỉ nào thì vận tốc bằng 0. Tại vị trí nào thì tốc độ bằng 0?

c. Ở địa chỉ nào thì gia tốc có độ to cực đại. Ở vị trí nào thì tốc độ có độ lớn cực đại?

Giải

a. Lập bí quyết tính tốc độ và gia tốc của vật

v = x’ = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v’ = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b. 

Ở vị trí biên thì vận tốc bằng 0. Trên vị trí thăng bằng thì gia tốc bằng 0.

c.

Ở vị trí thăng bằng thì gia tốc có độ lớn cực đại. Còn tại đoạn biên thì tốc độ có độ khủng cực đại.

Bài 7 trang 9 sgk thiết bị lí 12

Một bé lắc dao động điều hòa gồm quỹ đạo là một trong những đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ xê dịch của đồ dùng lí là bao nhiêu?

A. 12 cm. B. - 12 cm.

C. 6 cm. D. - 6 cm.

Giải

C. 

Quỹ đạo dao động có độ dài bởi hai lần biên độ.

Bài 8 trang 9 sgk đồ gia dụng lí 12

Một vật chuyển động tròn phần đa với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của vật dụng trên một 2 lần bán kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì cùng tần số bởi bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. (fracpi 2) rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Giải

A. 

Tần số góc bằng tốc độ góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = (frac2pi omega ) = 2 s; Tần số: f = (frac1 T ) = 0,5 Hz.

Bài 9 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Cho phương trình của xê dịch điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha thuở đầu của xấp xỉ là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad. B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad. D. 5 cm; π rad.

Giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, trộn ban đầu (varphi) = π rad.

Bài 10 trang 9 sgk vật lí 12

Phương trình của giao động điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho thấy biên độ, trộn ban đầu, cùng pha ngơi nghỉ thời điểm t của dao động.

Giải

Biên độ: A = 2 cm; pha ban đầu: (varphi =fracpi 6); trộn tạo thời gian t: (5t - (fracpi 6)).

Bài 11 trang 9 sgk đồ gia dụng lí 12

Một vật hoạt động điều hòa phải mất 0,25 s nhằm đi trường đoản cú điểm có vận tốc bằng 0 cho tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa nhì điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì. B) Tần số. C) Biên độ.

Giải

a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai vị trí biến cách nhau 36 cm, đề xuất biên độ A = 18 cm.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Bài Tức Nước Vỡ Bờ, Soạn Bài Tức Nước Vỡ Bờ

Thời gian đi từ vị trí nầy mang lại vị trí vị trí kia là (frac1 2T) nên chu kì T = 0,5 s cùng tần số f = (frac1 T) = 2 Hz.