Đáp ứng yêu cầu tìm bài tập kinh tế lượng cửa hàng chúng tôi đã sưu tầm một vài đề bài để bạn xem thêm qua đó giúp cho bạn thực hành kỹ năng đã học để giải các bài tập cùng đạt công dụng tốt vào kỳ thi hết môn.

Bạn đang xem: Bài tập kinh tế lượng


12 bài tập kinh tế lượng

Bài 1. Cho hiệu quả hồi quy (1) sau, cùng với GDP là tổng thành phầm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao động. A = 5%

*


Viết hàm hồi quy mẫu.Viết hàm hồi quy mẫu mã với các biến ban đầu. Giải thích chân thành và ý nghĩa kết quả mong lượng những hệ số.Nếu lao động tạo thêm 1%,các yếu tố không giống không đổi thì GDP tăng tối thiểu bao nhiêu %?Vốn tăng lên có khiến cho GDP tạo thêm hay không?Có thể nói vốn tăng lên 1% thì GDP tăng hơn 1% hay là không (GDP tăng cấp tốc hơn tăng vốn)Mô hình tất cả tự tương quan bậc 1 không?Phải chăng những biến tự do đều không ảnh hưởng tác động tới phát triển thành phụ thuộc?Nếu vốn cùng lao rượu cồn cùng tăng 1% thì GDP bao gồm tăng trong vòng nào? Biết hiệp phương không nên của ước lượng 2 thông số góc là 0,025.Phải chăng đây là quá trình cung cấp có hiệu quả không đổi theo quy mô?Kết quả bên dưới đây cho thấy điều gì về mô hình ban đầu? Nêu cách tính thống kê F.
*
Mô hình dưới đây dùng để gia công gì, cho tóm lại gì về mô hình ban đầu?
*

Bài 2. Cho kết quả hồi quy sau, với MR là ước về tiền (tỉ), R là lãi suất vay (%), GDP là tổng thành phầm quốc nội (tỉ). Mang đến a = 5%.

*

Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích chân thành và ý nghĩa kết quả mong lượng các hệ số góc của mô hình.Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự dịch chuyển của mong tiền.Hàm hồi quy có tương xứng không?Nếu lãi vay tăng 1% thì mong tiền bớt trung bình buổi tối đa bao nhiêu?Nếu GDP thuộc thời kỳ tăng 1 tỷ thì mong tiền tăng trong vòng nào?Phải chăng lãi suất vay tăng 1% thì mong tiền giảm nhiều hơn 6 tỷ.Hệ số khẳng định của quy mô ước lượng được bằng bao nhiêu? Ý nghĩa số lượng đó?Có thể nói GDP thời gian trước không ảnh hưởng tới mong tiền năm nay?Nhận xét về ý kiến cho rằng GDP có ảnh hưởng thuận chiều tới ước về tiền.Nếu vứt bớt phát triển thành GDP(-1) ra khỏi quy mô thì được quy mô mới bao gồm hệ số xác định là 0.8874. Vậy có nên bỏ đổi mới này không?Cho biết kết quả sau trên đây dùng để làm gì, cho tóm lại gì?
*
Các thống kê dùng để kiểm định sau đây được tính như thế nào, kết luận gì về mô hình lúc đầu qua tin tức này?

*

Bài 3. Cho tác dụng hồi quy (1) sau cùng với Y là GDP, FDI là đầu tư chi tiêu trực tiếp nước ngoài, RES là đầu tư cho phân tích phát triển, các biến có đơn vị chức năng là tỷ đồng. A = 5%


READ: những thuận lợi, khó khăn khi xây dựng, tổ chức triển khai chiến lược tởm doanh của khách hàng thương mại?

*

Viết phương trình ước lượng. Giải thích chân thành và ý nghĩa kết quả các hệ số mong lượng.Kết quả cầu lượng có cân xứng với định hướng không?Tìm mong lượng điểm của GDP lúc vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 5000 tỷ và Đầu tư cho phân tích phát triển là 1000 tỷ.Khi Đầu bốn trực tiếp tăng lên 1 tỷ đồng thì GDP biến đổi như nạm nào, đến độ tin tưởng là 0,95.Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng giả dụ Đầu bốn cho giáo dục huấn luyện và đào tạo tăng 1 tỷ thì GDP tăng tối thiểu là 0,1 tỷ đồng.Khi những yếu tố khác không đổi, trường hợp Đầu tư nước ngoài giảm 1 tỷ đồng thì GDP giảm tối đa bao nhiêu?Các biến chủ quyền giải mê thích được từng nào % sự biến động của GDP?Các tóm lại ở trên có an toàn và đáng tin cậy hay không?Hàm hồi quy có cân xứng hay không?

Bài 4. Cho hiệu quả hồi quy, cùng với QA là lượng phân phối (nghìn lít), page authority là giá cả (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A, D là biến hóa nhận giá chỉ trị bởi 1 giả dụ quan liền kề vào mùa hè, và H bởi 0 nếu quan gần kề vào thời hạn khác trong năm.

*

Cho hiệp phương sai mong lượng hai hệ số của PA cùng D*PA bằng: – 32,89

Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho mùa hè và thời gian khác.Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá cả là 5 ngàn vào mùa hè và thời hạn khác.Hệ số ngăn của mô hình có không giống nhau giữa nhị thời kỳ không?Hệ số góc có khác nhau giữa hai thời kỳ không? Nếu gồm thì chênh lệch trong tầm nào?Phải chăng vào ngày hè việc tăng giá sẽ có tác động mang đến lượng bán ít hơn so với thời gian khác?Vào mùa hè, khi giảm ngay một nghìn thì lượng chào bán tăng trong tầm nào?Đánh giá bài toán đưa nhân tố mùa hè-thời gian không giống vào mô hình, hiểu được hồi quy QA theo pa và thông số chặn thì hệ số khẳng định bằng 0,557 cùng tổng bình phương phần dư bằng 873438,5.Có ý kiến cho rằng từ đầu năm mới 2006 về sau, bởi bị đối đầu mạnh, đề nghị yếu tố chi tiêu có tác động đến lượng buôn bán mạnh rộng so cùng với trước đó. Hãy nêu xây dựng mô hình để hoàn toàn có thể kiểm tra và nhận xét về chủ kiến đó.

Bài 5. Với NX là biến hóa nhị phân, NX = 1 ví như có mức lạm phát cao, NX = 0 nếu như ngược lại, hồi quy quy mô Logit sau:

*

Viết tác dụng hồi qui mẫu xác định xác suất có lạm phát kinh tế cao vào nền kinh tế và đối chiếu ý nghĩa.Khi GDP = 1500 tỉ thì khả năng để sở hữu lạm phát cao là từng nào ?Với giả thiết câu (2.), nếu GDP tăng thêm 1 tỉ thì khả năng để sở hữu lạm vạc cao thay đổi thế nào?

Bài 6. Với phát triển thành GDP nghỉ ngơi trên, Y = 1 nếu gồm thặng dư ngân sách, Y = 0 trong trường hòa hợp ngược lại, hồi quy được công dụng sau:

*

Viết phương trình hồi qui mẫu xác minh xác suất có thặng dư giá thành và so với ý nghĩa.Tính khả năng để có thặng dư chi tiêu khi GDP là 1000 đối chọi vị.Nếu GDP tăng trường đoản cú 1000 lên 1001 đơn vị chức năng thì tài năng có thặng dư ngân sách biến đổi thế nào?

Bài 7. Dựa trên trả thiết của biến hóa Koych về mô hình trễ triển lẵm vô hạn, hồi quy mô hình tự hồi quy

*

Cho biết ảnh hưởng trong dài hạn của trở nên K cùng L cho GDP bởi bao nhiêu?Có thể dùng kiểm định DW để kiểm nghiệm tự tương quan không, trên sao

Bài 8. Dựa trên biến hóa Koych về trễ vô hạn, có tác dụng sau đây

*

Tìm ảnh hưởng ngắn với dài hạn của vốn mang lại GDP?Từ phương pháp xây dựng quy mô trễ bày bán và công dụng trên, tìm ảnh hưởng của vốn chi tiêu từ 2 năm kia đến GDP trong năm hiện tại

Bài 9. Cho hệ phương trình sau đây:

*

Dùng đk cần để định dạng cho từng phương trình trong hệ trên.Dùng đk đủ để định dạng đến phương trình (b).Nêu biện pháp sử dụng phương thức hồi qui hai bước để mong lượng hệ phương trình trên.

Bài 10.

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Đại Học Vật Lý 2013, Giải Chi Tiết Đề Thi Đh 2013

Với những biến AD là chi tiêu quảng cáo, B là thưởng cho nhân viên bán hàng, M là giá cả quản lý, cho hệ

Dùng điều kiện cần để định dạng cho các mô hình trênDùng điều kiện đủ nhằm định dạng mang đến phương trình (c)Có thể dùng phương thức ước lượng làm sao để mong lượng những phương trình trên?

Bài 11. Cho công dụng san mũ bằng Holt-Winters không tồn tại yếu tố thời vụ của GDP

Dự làm giá trị của GDP vào quý một năm 1992, quý 4 năm 1992.Viết phương pháp dự báo bao quát giá trị của GDP cho những thời kỳ sau.

Bài 12. Cho kết quả san mũ bởi Holt-Winters tất cả yếu tố thời vụ của GDP, mô hình nhân

Dự làm giá trị của GDP vào quý 4 năm 1992.Viết phương pháp dự báo bao quát cho quý iii hàng năm

Ví dụ và bài xích tập tài chính lượng sử dụng Eviews