– Đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Hóa lớp 9: một trong những Bazơ quan lại trọng ( canxi hiđroxit -Ca(OH)2).

Bạn đang xem: Bài tập hoá 9 trang 30

1. đặc thù dung dịch can xi hiđroxit

Để tất cả dung dịch canxi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta hòa tan một không nhiều vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, hóa học lỏng thu được là hỗn hợp Ca(OH)2.

2. đặc điểm hóa học

Dung dịch can xi hiđroxit: Ca(OH)2 tất cả những đặc thù của một bazơ tan.

a) Làm chuyển màu sắc qùy tím thành xanh, hỗn hợp phenolphatalein không màu thành color đỏ.

b) tác dụng với axit, tạo thành thành muối với nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) công dụng với axit sản xuất thành muối với nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

d) chức năng với dung dịch muối.


Quảng cáo


Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

3.Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

– Làm vật liệu trong xây dựng.

– Khử chua khu đất trồng trọt.

– Khử độc những chất thải công nghiệp, diệt trùng hóa học thải sinh hoạt và xác bị tiêu diệt động vật…

Thang PH biểu lộ độ axit hoặc bazơ của dung dịch

PH = 7: dung dịch trung tính (nước cất bao gồm PH = 7)


Quảng cáo


PH 7: Dung dịch có tính bazơ, PH càng béo độ axit càng lớn

Hướng dẫn làm bài bác tập với trả lời thắc mắc Sách giáo khoa trang 30 – một trong những bazơ đặc biệt – canxi hiđroxit Ca(OH)2

Bài 1: Viết những phương trình hóa học tiến hành những chuyển đổi hóa hoặc sau: 

Hướng dẫn :(1) CaCO3 t0 → CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bài 2. Có bố lọ không nhãn, từng lọ đựng 1 trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận ra chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các cách thức hóa hoc.

Hướng dẫn:Dùng H2O, quỳ tím với dd HCl để nhận ra được mỗi hóa học theo sơ đồ nhận thấy sau đây:

*

Bài 3. (Trang 30 hóa 9): Hãy viết những phương trình hóa học của phản ứng khi mang lại dung dịch NaOH chức năng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra:

a) muối bột natri hiđrosunfat. B) muối hạt natrisunfat.

Xem thêm: Hai Vật Nào Sau Đây Là Nguồn Sáng ? Hai Vật Nào Sau Đây Là Nguồn Sáng

Giải bài bác 3:

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Bài 4: Một dung dịch bão hòa khí CO2 vào nước gồm pH = 4. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Hướng dẫn giải: Dung dịch bão hòa CO2 có pH = 4, tức là dung dịch bao gồm tính axit yếu. Vị khí CO2 chức năng với nước tạo thành thành axit cacbonic, là một trong những axit cực kỳ yếu: