Hóa học tập 12 bài bác 27: Nhôm với hợp chất của nhôm giúp những em học viên biết giải pháp giải cấp tốc được các bài tập Hóa 12 trang 128, 129.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 12 trang 128

Giải bài xích tập Hóa 12 bài xích 27 trước khi tới trường các em gấp rút nắm vững kỹ năng hôm sau sinh hoạt trên lớp đã học gì, gọi sơ qua về câu chữ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta lớp 12 cùng xem thêm tại đây.


Bài 1

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy thay đổi sau:

a) Al

*
AlCl3
*
Al(OH)3
*
NaAlO2
*
Al(OH)3
*
Al2O3
*
Al


b) fe

*
FeSO4
*
Fe(OH)2
*
FeCl2

c) FeCl3

*
Fe(OH)3
*
Fe2O3
*
sắt
*
Fe3O4

Gợi ý đáp án

(1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(2) AlCl3 + 3H2 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

(3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

(4) NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3

(5) 2Al(OH)3

*
Al2O3 + 3H2O

(6) 2Al2O3

*
4Al + 3O2

Bài 2 

Có hai lọ ko ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 cùng dung dịch NaOH. Không cần sử dụng thêm hóa học nào khác, làm vậy nào để nhận thấy mỗi chất?

Gợi ý đáp án

Cho nhị lọ lần lượt chức năng với nhau :

Cho lọ 1 và lọ 2 nếu xuất hiện kết tủa cơ mà kết tủa tan tức thì thì lọ 1 là AlCl3 với lọ 2 là NaOH

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Nếu mang lại lọ 1 cùng lọ 2 mà gồm kết tủa sau một thời hạn kết tủa new tan thì lọ một là NaOH cùng lọ 2 là AlCl3


Bài 3 

Phát biểu nào dưới đấy là đúng

A. Nhôm là một trong những kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là 1 trong bazo lưỡng tính.

C. Al2O3 là oxit lưỡng tính.

D. Al(OH)3 là một trong những hydroxit lưỡng tính.

Gợi ý đáp án

Đáp án D.

Bài 4 

Trong đa số chất sau, chất nào không có tính chất lưỡng tính?

A. Al(OH)3.

B. Al2O3.

C. ZnSO4.

D. NaHCO3.

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Bài 5 

Cho một lượng tất cả hổn hợp Mg – Al công dụng với dung dịch HCl dư nhận được 8,96 lít H2. Khía cạnh khác, đến lượng hỗn hợp như trên tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thì nhận được 6,72 lít H2. Những thể tích khí đều đo sống đktc.

Tính trọng lượng của mỗi kim loại có trong lượng các thành phần hỗn hợp đã dùng.

Gợi ý đáp án

Gọi x, y (mol) thứu tự là số mol Mg, Al trong hỗn hợp.

Phương trình phản bội ứng:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1)

x mol x mol

2Al + 6HCl → AlCl3 + 3H2 (2)

y mol 3y/2 mol

2Al + 2NaOH + 6H2O → NaAlO2 + 3H2 (3)

y mol 3y/2 mol

Số mol H2

nH2 (1,2) = 8,96/22,4 = 0,4 (mol)

nH2 (3) = 6,72/22,4 = 0,3 mol

Theo đầu bài ta có hệ phương trình:

x + 3/2y = 0,4 => x = 0,1, y = 0,2

3/2y = 0,3

mMg = 24.0,1 = 2,4(g)

mAl = 27.0,2 = 5,4(g)

Bài 6 

Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml hỗn hợp NaOH. Kết tủa chế tác thành được gia công khô và nung đến trọng lượng không đổi khối lượng 2,55g. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban đầu.


Gợi ý đáp án

Ta có nAlCl3 = 0,1.1 = 0,1 (mol); nAl2O3 = 2,55 / 102 = 0,025 (mol)

Khi cho dung dịch AlCl3 công dụng với dung dịch NaOH. Các phản ứng hoàn toàn có thể xảy ra:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl (1)

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)

TH1: NaOH thiếu thốn => chỉ xẩy ra phản ứng (1)

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

2Al(OH)3

*
Al2O3 + 3H2O

0,05 0,025

=>CM (NaOH) = 0,15 / 0,2 = 0,75 (M).

TH2: NaOH dư một phần, xẩy ra cả hai phản ứng (1) và (2)

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

0,1 0,3 0,1

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

0,05 0,05

2Al(OH)3

*
Al2O3 + 3H2O

0,05 0,025

=> nNaOH = 0,3 + 0,05 = 0,35 (mol); centimet (NaOH) = 0,35 / 0,2 = 1,75 (M).

Bài 7 

Có 4 mẫu mã bột sắt kẽm kim loại là Na, Al , Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử, thì số kim loại có thể phân biệt được là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Gợi ý đáp án

Đáp án D.

Xem thêm: Vì Sao Phải Giữ Gìn Nhà Ở Sạch Sẽ Ngăn Nắp, Câu X11 Vì Sao Phải Giữ Gìn Nhà Ở S

Trích chủng loại thử rồi đổ nước vào từng mẫu thử

Kim loại nào làm phản ứng dũng mạnh với nước, chế tác dung dịch nhìn trong suốt là Na

Kim một số loại nào phản ứng mạnh khỏe với nước, chế tạo ra dung dịch trắng đục là Ca vày Ca(OH)2 ít tan, kết tủa trắng

Cho hỗn hợp NaOH mang đến dư vào 2 chủng loại thử còn lại, chủng loại thử nào tác dụng tạo kết tủa rồi kết tủa tan, có giải phóng khí là Al.

Chất còn lại không phản bội ứng là Fe

PTHH:

NaOH + Al + H2O → NaAlO2 + 3/2H2

Bài 8 

Điện phân Al2O3 rét chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong thời gian 3000 giây, chiếm được 2,16 g Al. Công suất của bội nghịch ứng là bao nhiêu?