A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Gồm hai nhiều loại điện tích:  Điện tích âm (-) với điện tích dương (+)

2. ảnh hưởng tĩnh điện:

+ Hai điện tích thuộc dấu: Đẩy nhau;

+ Hai điện tích trái dấu: Hút nhau;

3. Định luật Coulomb (Cu - lông)

*
bài xích tập về định lao lý cu lông tất cả lời giải" width="610">

4. Nguyên lý ông chồng chất lực điện: Giả sử gồm n điện tích điểm q1, q2,….,qn tác dụng lên năng lượng điện điểm q số đông lực tác động tĩnh điện F1, Fn, …, Fn thì lực năng lượng điện tổng vừa lòng do những điện tích điểm trên công dụng lên năng lượng điện q theo đúng nguyên lý ck chất lực điện.

Bạn đang xem: Bài tập điện tích định luật cu lông

*
bài tập về định vẻ ngoài cu lông có giải thuật (ảnh 2)" width="275">

Một số hiện nay tượng

Khi mang lại 2 trái cầu bé dại nhiễm năng lượng điện tiếp xúc sau đó tách bóc nhau ra thì tổng điện tích phân chia đều cho từng quả cầu

 Hiện tượng xảy ra tương tự như khi nối nhị quả cầu bởi dây dẫn mảnh rồi cắt bỏ dây nối

 Khi chạm tay vào quả cầu nhỏ dẫn điện vẫn tích điện thì quả ước mất năng lượng điện tích và trở về trung hòa

5. Những dạng bài tập về định luật Coulomb (Cu - lông)

Dạng 1: xác minh lực ảnh hưởng giữa hai điện tích và những đại lượng trong biểu thức định luật Cu-lông

*
bài xích tập về định quy định cu lông có lời giải (ảnh 3)" width="617">

* Điều kiện vận dụng định luật:

- những điện tích là năng lượng điện điểm

- những quả cầu đồng chất, tích năng lượng điện đều, khi đó ta coi r là khoảng cách giữa hai tâm của trái cầu.

Bài tập ví dụ:

Cho hai điện tích q1 = 6.10-8C và q.2 = 3.10-7C đặt giải pháp nhau 3 centimet trong chân không.

a) Tính lực liên tưởng giữa chúng.

b) Để lực này tăng lên 4 lần thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu?

c) Đưa hệ này vào nước có ε=81 thì lực can dự giống câu a. Tìm khoảng cách giữa hai năng lượng điện lúc này.

Hướng dẫn giải

*
bài tập về định nguyên lý cu lông có giải mã (ảnh 4)" width="420">

 

*

Dạng 2: search lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích

*
bài bác tập về định qui định cu lông có giải mã (ảnh 5)" width="600">

* những trường hợp sệt biệt:

*
bài bác tập về định mức sử dụng cu lông có giải thuật (ảnh 6)" width="433">

Bài tập ví dụ:

Hai năng lượng điện tích q.1 = 8.10-8C, q2 = - 8.10-8C đặt ở A,B trong không gian (AB = 6 cm). Xác minh lực công dụng lên q3 = 8.10-8C, nếu:

a) CA = 4 cm, CB = 2 cm

b) CA = 4 cm, CB = 10 cm

Hướng dẫn giải

*
bài bác tập về định lao lý cu lông có lời giải (ảnh 7)" width="484">

b)

CA = 4 cm và CB = 10 centimet => CB – CA =AB => C nằm trên tuyến đường AB, ngoài khoảng tầm AB về phía A.

Ta biểu diễn các lực hệ trọng như hình vẽ:

*
bài bác tập về định phương pháp cu lông có lời giải (ảnh 8)" width="594">

B. Bài tập Định chế độ Coulomb (Cu - lông) - Có giải mã chi tiết


Câu 1. Chọn tuyên bố đúng. Hai điện tích nơi đặt cách nhau một khoảng r. Dịch rời để khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích điểm này giảm đi hai lần nhưng lại vẫn giữ nguyên độ to điện tích của chúng. Lúc đó, lực ảnh hưởng giữa hai năng lượng điện tích

A. tăng lên hai lần.

B. giảm đi hai lần.

C. tăng lên tứ lần.

D. giảm đi tứ lần.

Câu 2. Dấu của các điện tích q1, q2 trên hình 1.1 là

*
bài xích tập về định biện pháp cu lông có giải mã (ảnh 9)" width="362">

A. q1 > 0, q2 1 2 > 0.

C. q1 2 1, q2.

Câu 3. Biết rằng nửa đường kính trung bình của nguyên tử của nguyên tố bởi 5.10-9 cm. Lực tĩnh năng lượng điện giữa phân tử nhân với điện tử vào nguyên tử đó:

A. Lực đẩy, tất cả độ mập F = 9,2.108 N

B. Lực đẩy, tất cả độ mập F = 2,9.108 N

C. Lực hút, gồm độ to F = 9,2.108 N

D. Lực hút, tất cả độ lớn F = 2,9.108 N

Câu 4. Hai năng lượng điện tích nơi đặt cách nhau đôi mươi cm trong ko khí, công dụng lên nhau một lực nào đó. Hỏi phải kê hai năng lượng điện trên biện pháp nhau bao nhiêu ở trong dầu để lực liên can giữa chúng vẫn như cũ, biết rằng hằng số điện môi của dầu bằng ε = 5.

A. 0,894 centimet

B. 8,94 centimet

C. 9,94 centimet

D. 9,84 cm

Câu 5. Hai năng lượng điện q1 = 2.10-6 C; q2 = -2.10-6 C đặt ở hai điểm A với B trong không khí. Lực tác động giữa chúng là 0,4N. Khẳng định khoảng biện pháp AB

A. 20 centimet

B. 30 cm

C. 40 centimet

D. 50 cm

Câu 6. Hai quả cầu bé dại tích năng lượng điện giống nhau để trong ko khí phương pháp nhau một quãng 1m, đẩy nhau một lực 7,2 N. Điện tích tổng cộng của bọn chúng là 6.10-5 C. Tìm năng lượng điện mỗi quả cầu ?

A. q1 = 2.10-5 C; q2 = 4.10-5 C

B. q1 = 3.10-5 C; q2 = 2.10-5 C

C. q1 = 5.10-5 C; q2 = 1.10-5 C

D. q1 = 3.10-5 C; q2 = 3.10-5 C

Câu 7. Hai trái cầu nhỏ tuổi mang năng lượng điện q1 = 10-9 C và q2 = 4.10-9 C đặt bí quyết nhau 6 centimet trong điện môi thì lực can hệ giữa bọn chúng là 0,25.10-5 N. Hằng số năng lượng điện môi bằng

A. 3

B. 4

C. 2

D. 2,5

Câu 8. Hai quả cầu nhẹ cùng cân nặng được treo ngay sát nhau bởi hai dây phương pháp điện có cùng chiều dài và hai quả ước không chạm nhau. Tích mang đến hai quả ước điện tích cùng dấu nhưng có độ lớn không giống nhau thì lực chức năng làm dây treo hai điện tích lệch đi đa số góc so với phương thẳng đứng 

A. bằng nhau

B. quả cầu nào tích điện tất cả độ lớn điện tích lớn hơn vậy thì có góc lệch béo hơn.

C. quả ước nào tích điện tất cả độ to điện tích lớn hơn thế thì có góc lệch bé dại hơn.

D. quả ước nào tích điện gồm độ béo điện tích nhỏ dại hơn thì gồm góc lệch bé dại hơn.

Câu 9. Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt trong không khí bọn chúng hút nhau bởi lực F, lúc đưa chúng nó vào trong dầu bao gồm hằng số năng lượng điện môi ε =2 thì lực can dự giữa bọn chúng là F" cùng với

A. F" = F

B. F" = 2F

C. F" = 0,5F

D. F" = 0,25F

Câu 10. Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về lực xúc tiến giữa hai năng lượng điện điểm vào chân không?

A. Có phương là mặt đường thẳng nối hai năng lượng điện tích.

B. Có độ bự tỉ lệ cùng với tích độ lớn hai điện tích.

C. Có độ phệ tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

D. Là lực hút khi hai điện tích trái dấu.

Câu 11. So lực tương tác tĩnh điện giữa năng lượng điện tử với prôton cùng với lực vạn vật cuốn hút giữa bọn chúng thì lực can dự tĩnh điện

A. rất bé dại so cùng với lực vạn vật dụng hấp dẫn.

B. rất phệ so với lực vạn đồ dùng hấp dẫn.

C. bằng đối với lực vạn vật dụng hấp dẫn.

D. rất lớn so với lực vạn vật thu hút ở khoảng chừng cách nhỏ tuổi và rất bé dại so cùng với lực vạn vật lôi kéo ở khoảng cách lớn.


Câu 12. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Điện môi là môi trường thiên nhiên cách điện.

B. Hằng số năng lượng điện môi của cẳng chân không bằng 1.

C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết thêm lực shop điện tích trong môi trường thiên nhiên đó bé dại hơn khi chúng đặt vào chân không bao nhiêu lần.

D. Hằng số năng lượng điện môi tất cả thể bé dại hơn 1.

Câu 13. Có thể áp dụng định phương pháp Cu – lông nhằm tính lực shop trong trường hợp

A. tương tác giữa hai thanh chất liệu thủy tinh nhiễm đặt gần nhau.

B. tương tác thân một thanh thủy tinh và một thanh nhựa lây lan điện đặt gần nhau.

C. tương tác giữa hai trái cầu bé dại tích điện để xa nhau.

D. tương tác năng lượng điện giữa một thanh thủy tinh và một quả mong lớn.

Câu 14. Có thể vận dụng định điều khoản Cu – lông cho ảnh hưởng nào sau đây?

A. Hai điện tích điểm giao động quanh nhì vị trí cố định trong một môi trường.

B. Hai điện tích điểm nằm ở vị trí hai vị trí cố định trong một môi trường.

C. Hai năng lượng điện điểm nằm cố định gần nhau, một trong các dầu, một trong nước.

D. Hai năng lượng điện điểm vận động tự vày trong cùng môi trường.

Câu 15. Cho 2 năng lượng điện tích tất cả độ phệ không đổi, đặt phương pháp nhau một không gian đổi. Lực ảnh hưởng giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong

A. chân không.

B. nước nguyên chất.

C. dầu hỏa.

D. không khí ở đk tiêu chuẩn.

Câu 16. Xét liên quan của hai điện tích điểm vào một môi trường xung quanh xác định. Khi lực đẩy Cu – lông tăng gấp đôi thì hằng số năng lượng điện môi

A. tăng 2 lần.

B. vẫn không đổi.

C. giảm 2 lần.

D. giảm 4 lần.

Câu 17. Sẽ ko có chân thành và ý nghĩa khi ta nói tới hằng số điện môi của

A. hắc ín (nhựa đường).

B. nhựa trong.

C. thủy tinh.

D. nhôm.

Câu 18. Hai điện tích điểm thuộc độ bự 10-4 C đặt trong chân không, để liên tưởng nhau bằng lực bao gồm độ to 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

A.30000 m.

B. 300 m.

C. 90000 m.

D. 900 m.

Câu 19. Hai năng lượng điện điểm được đặt thắt chặt và cố định và cách điện trong một bình không gian thì hút nhau một lực là 21 N. Nếu như đổ đầy dầu hỏa gồm hằng số điện môi 2,1 vào trong bình thì hai năng lượng điện tích này sẽ

A. hút nhau một lực bằng 10 N.

B. đẩy nhau một lực bởi 10 N.

Xem thêm: Xe Máy Xúc Tiếng Anh Là Gì, Máy Xúc Tiếng Anh Đọc Là Gì

C. hút nhau một lực bằng 44,1 N.

D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N.

Câu 20. Hai điện tích điểm được đặt thắt chặt và cố định và giải pháp điện vào một bình không khí thì lực shop Cu – lông giữa chúng là 12 N. Lúc đổ đầy một chất lỏng bí quyết điện vào bình thì lực shop giữa chúng là 4 N. Hằng số năng lượng điện môi của chất lỏng này là