Hãy viết biểu thức lôgic mang đến kết quả true khi tọa độ (x;y) là điểm bên trong vùng gạch chéo cánh kể cả biên của các hình 2.a và 2.b.

*

*

Lời giải chi tiết

((y1) & ((y > abs(x)) or (y abs(x)).

rongnhophuyen.com
Bạn đang xem: Bài 8 trang 36 tin học 11

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp rongnhophuyen.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng rongnhophuyen.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Bài Tập Về Giới Hạn Dãy Số Toán Cao Cấp, Bài Tập Toán Cao Cấp

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.