giải bài bác 1, 2 trang 82; bài bác 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 83 SGK Hóa 10: Phản ứng oxi hóa – khử – Chương 4

I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ

1. Định nghĩa bội nghịch ứng oxi hoá – khử

Phản ứng oxi hoá – khử là phản bội ứng hoá học trong các số đó có sự chuyển đổi số oxi hoá của một số nguyên tô’ hay phản ứng oxi hoá – khử là bội nghịch ứng vào dó có sự chuyến electron giữa các chất làm phản ứng.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 83 sgk hóa 10

2. Khẳng định số oxi hoá trong vừa lòng chất

Chú ý : tín đồ ta ghi sô oxi hoá ở phía trên nguyên tử của nguyên tố. Có ấn tượng trước, số sau.

II. Quan tiền HỆ GIỮA HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ CỦA NGUYÊN TỐ

Như ta đã biết một trong những nguyên tố có nhiều hoá trị không giống nhau, vậy số oxi hoá với hoá trị của yếu tố có liên quan gì với nhau không ?

Hoá trị nối sát với links hoá học. Số oxi hoá nối liền với sự di chuyển electron nên đôi khi số oxi hoá không trùng cùng với hoá trị.

Trong các trường hợp, nhất là các hợp chất của kim loại, giá bán trị tuyệt vời của số oxi hoá cùng hoá trị thường xuyên trùng nhau.

III- CHẤT KHỬ, CHẤT OXI HOÁ, SỰ OXI HOÁ, SỰ KHỬ

Chất khử là chất nhường electron giỏi là chất có số oxi hoá tăng sau làm phản ứng.Chất oxi hoá là chất nhận electron xuất xắc chất có số oxi hoá giảm sau làm phản ứng.Sự oxi hoá của một hóa học là làm cho chất đó nhường electron hay làm cho tăng số oxi hoá hóa học dó.Sự khử của một hóa học là làm cho chất đó dìm electron giỏi làm sút số oxi hoá chất đó.

Sự nhịn nhường electron chỉ có thể xảy ra khi gồm sự dìm electron. Vày vậy sự oxi hoá cùng sự khử lúc nào cũng diễn ra đồng thời vào một phản bội ứng.

IV- LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG 0XI HOÁ – KHỬ

Để lập phương trình phản bội ứng oxi hoá – khử theo cách thức tháng bằng electron, ta thực hiện công việc sau đây :

Bước 1 : Ghi số oxi hoá của các nguyên tố tất cả số oxi hoá biến hóa :

Bước 2 : Viết quá trình oxi hoá và quy trình khử, cân bằng mỗi quá trình :

Bước 3 : Tìm hệ số thích hợp làm thế nào cho tổng số electron vì chưng chất khử nhường bằng tổng số electron mà hóa học oxi hoá nhận

Đáp án và giải chi tiết bài 17 Hóa 10 trang 82, 83: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 1. Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO –tº→ 2Hg + O2

B. СаСОз –tº→ CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 –tº→ Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 –tº→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng như thế nào là bội phản ứng oxi hoá – khử.

Đáp án đúng: A. 2HgO –tº→ 2Hg + O2


Bài 2. Cho các phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở phản nghịch ứng làm sao NH3 không vào vai trò chất khử ?

Đáp án đúng: D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Bài 3 trang 83 Hóa 10: Trong số các phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng làm sao là phản nghịch ứng oxi hoá – khử.

Hướng dẫn: Trong các phản ứng bên trên chỉ tất cả phản ứng C là bội nghịch ứng oxi hoá – khử vì bao gồm sự biến đổi số oxi hoá của những nguyên tố.

Bài 4. Trong phản bội ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO


NO2 nhập vai trò gì ?

A. Chỉ là chất oxí hoá.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hoá, cơ mà đồng thời cũng là hóa học khử.

D. Không là chất oxi hoá, ko là chất khử

Chọn lời giải đúng

Hướng dẫn: NO2 đóng vai trò vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử : C đúng.

Bài 5 trang 83: Phân biệt hóa học oxi hoá với sự oxi hoá, chất khử và sự khử. đem thí dụ nhằm minh họa.

Hướng dẫn bài 5: Chất oxi hoá là hóa học nhận electron.

Sự oxi hoá một chất là tạo nên chất đó nhường electron.

Chất khử là hóa học nhường electron.

Sự khử một chất là sự việc làm cho chất đó thu electron.

Thí dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

– Nguyên tử Fe nhường nhịn elcctron, là chất khử. Sự nhịn nhường electron của sắt được gọi là sự oxi hoá nguyên tử sắt.

– Ion đồng dìm electron, là hóa học oxi hoá. Sự dìm electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6: Thế nào là bội nghịch ứng oxi hoá – khử ? Lấy ba thí dụ.

Hướng dẫn: Phản ứng oxi hoá – khử là bội nghịch ứng hoá học trong các số đó có sự chuyển electron giữa các chất bội nghịch ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7. Lập phương trình phản nghịch ứng oxi hoá – khử dưới đây theo phương thức thăng bằng electron :

a) đến MnO2 tác dụng với hỗn hợp axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 với H2O.

b) cho Cu công dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, rét thu được Cu(NO3)2, NO2 cùng H2O.

Xem thêm: Những Câu Chúc Tết Hay 2021 Bạn Bè Ý Nghĩa Nhất, Please Wait

c) mang lại Mg công dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, lạnh thu được MgSO4, s với H2O.

Giải bài bác 7: Các phương trình làm phản ứng oxi hoá – khử :

b)

c)

Bài 8. (SGK Hóa 10 trang 83) Cần từng nào gam đồng để khử trọn vẹn lượng ion tệ bạc có trong 85 ml hỗn hợp AgNO3 0,15M ?