a) dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) vào bảng tuần hoàn, hãy nêu các đặc điểm sau:

- Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 51 sgk hóa 10

- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi cùng với hiđro.

- công thức hợp hóa học khí của brom với hiđro.

b) So sánh đặc thù hóa học của Br với Cl (Z = 17) và I (Z = 53).


Lời giải đưa ra tiết

a)

- Br tất cả 7e lớp bên ngoài cùng buộc phải là phi kim.

- Hóa trị tối đa với oxi là VII, hóa trị trong hợp hóa học khí với hiđro là I.

- cách làm hợp hóa học khí của brom cùng với hiđro: HBr.

b) Tính phi kim: Cl > Br > I.

Xem thêm: Kế Hoạch Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh 2017

rongnhophuyen.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp rongnhophuyen.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện rongnhophuyen.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.