Bài 5. Nhiễm sắc thể với đột biến cấu trúc NST

I. NHIỄM SẮC THỂ (NST)

Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền cấp độ tế bào:

- NST ở vi khuẩn chỉ là phân tử ADN trần, dạng vòng, không liên kết với prôtêin. Ở một số virut NST là ADN trần hoặc ARN.

Bạn đang xem: Bài 5 sinh học 12

- Ở sinh vật nhân thực NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc chủ yếu là ADN và prôtêin histon.

- Ở TB xôma NST tồn tại thành từng cặp tương đồng có một cặp NST giới tính.

- Bộ NST của mỗi chủng loại SV đặc trưng về số lượng, hình dáng cấu trúc.

Mỗi nhiễm sắc thể giữ vững hình thái, cấu trúc đặc thù qua những thế hệ tế bào cùng cơ thể, nhưng tất cả biến đổi qua những giai đoạn của chu kì tế bào.

Cấu trúc vô cùng hiển vi

Đơn vị cơ bản cấu tạo yêu cầu NST là nucleoxom. Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn quanh bởi 1 ¾ vòng ADN tương ứng với 146 cặp nucleotit

Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn ADN tạo thành chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản)

Sợi cơ bản (11nm) -> Sợi nhiễm sắc (30nm) -> Cromatit (700nm) -> NST (1400nm)

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

1. Khái niệm về đột biến cấu trúc NST

Đột biến cấu trúc NST là sự cố đổi trong cấu trúc của từng NST → Sắp xếp lại những gen, giỏi giảm hoặc tăng số lượng gen trên NST dẫn đến vậy đổi hình dạng và cấu trúc của NST.

2. Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST

+ bởi tác động của những tác nhân gây đột biến trong ngoại cảnh (vật lí, hóa học)

+ vị rối loạn trao đổi chất nội bào, tạo nên NST bị đứt gãy

+ vì chưng rối loạn quy trình tự nhân đôi của NST, tốt tiếp hợp trao đổi chéo cánh không bình thường của các crômatit.

3. Đặc điểm của các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

*

* Ý nghĩa:

- Với tiến hoá: Cấu trúc lại hệ gene → cách li sinh sản → có mặt loài mới.

- Với di truyền học: xác định vị trí của gene trên NST qua nghiên cứu mất đoạn NST → Lập bản đồ gen.

- Với chọn giống: Ứng dụng tổ hợp các gen trên NST → tạo giống mới.

Xem thêm: Đơn Vị Của Suất Điện Động Đơn Vị Nào Sau Đây? Đơn Vị Của Suất Điện Động Là

* Cơ chế thông thường của ĐBCTNST: các tác nhân khiến đột biến phá vỡ cấu trúc NST→dẫn đến sự thay đổi trình tự và số lượng những gen, làm nỗ lực đổi hình dạng NST.