Máy biến áp lí tưởng tất cả cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng, cuộn thứ cấp tất cả 100 vòng; điện áp và cường độ loại điện làm việc mạch sơ cấp là 120 V, 0,8 A. Điện áp và hiệu suất ở cuộn thứ cấp cho là từng nào ?

A. 6 V, 96 W. B. 240 V, 96 W.

C. 6 V, 4,8 W. D. 120 V, 4,8 W
Bạn đang xem: Bài 3 trang 91 lý 12

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ áp dụng tỉ số: (dfracU_2U_1=dfracN_2N_1)

+ cùng với máy đổi mới áp lí tưởng, hiệu suất ở cuộn thứ cấp bằng với năng suất ở cuộn sơ cấp: (U_1 I_1=U_2 I_2)


Lời giải đưa ra tiết

Chọn A

Ta có: (left{ eginarraylN_1 = 2000,U_1 = 120V,I_1 = 0,8A\N_2 = 100endarray ight.)

(dfracU_2U_1 = dfracN_2N_1 Rightarrow U_2 = U_1dfracN_2N_1 = 120.dfrac1002000 = 6V)

Do máy thay đổi áp lí thưởng, năng suất ở nhì cuộn dây bằng nhau:

(P = U_2I_2 = U_1I_1 = 120.0,8 = 96W)

rongnhophuyen.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp rongnhophuyen.com
Xem thêm: Giải Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình 8 Có Lời Giải

Cảm ơn bạn đã sử dụng rongnhophuyen.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.