Hướng dẫn giải bài xích 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và hóa học béo, sách giáo khoa hóa học 9. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk chất hóa học 9 bao hàm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … bao gồm trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn chất hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 148 hóa 9

I – kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Công thức cấu tạoTính hóa học vật líTính hóa học hóa học
Rượu etylicCH3-CH2-OH– Là chất lỏng, ko màu, sôi ngơi nghỉ 78,30, nhẹ nhàng hơn nước.

– rã vô hạn vào nước, hòa tan được rất nhiều chất như iốt, benzen,…

1. Bội phản ứng cháy

C2H6O + 3O2 (oversett^0 ightarrow) 2CO2 + 3H2O

2. Bội nghịch ứng cùng với Natri

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

3. Bội nghịch ứng cùng với axit axetic (phản ứng este hóa)

C2H5OH + CH3COOH (oversetH_2SO_4 đặc, t^o ightleftharpoons) CH3COO C2H5 + H2O

Axit axetic(eginarrayl CH_3 – mathop Climits_parallel – OH\ m ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,O endarray)– Là hóa học lỏng, không màu, vị chua, tung vô hạn trong nước.1. Tính axit

Axit axetic mang tính chất chất của một axit yếu.

2. Phản bội ứng cùng với Rượu etylic

C2H5OH + CH3COOH (oversetH_2SO_4 đặc, t^o ightleftharpoons) CH3COO C2H5 + H2O

Chất béo(R-COO)3C3H5– nhẹ nhàng hơn nước, ko tan trong nước, rã được trong benzen, xăng, dầu hỏa,…1. Phản bội ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit.

(RCOO)3C3H5+3H2O (xrightarrowt^0)C3H5(OH)3 + 3RCOOH

2. Thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

(RCOO)3C3H5+3NaOH (oversett^0 ightarrow) C3H5(OH)3 + 3RCOONa

Dưới đó là phần giải đáp Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk hóa học 9. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

II – bài xích tập

rongnhophuyen.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức trả lời những câu hỏi, giải những bài tập chất hóa học 9 kèm bài giải, câu trả lời cụ thể bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk chất hóa học 9 cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể câu trả lời, bài bác giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

1. Giải bài xích 1 trang 148 sgk hóa học 9

Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi:

a) Phân tử hóa học nào có nhóm – OH? nhóm – COOH?

b) chất nào công dụng với K; Zn; NaOH; K2CO3?

Viết những phương trình hóa học

Bài giải:

a) Chất bao gồm nhóm – OH: rượu etylic (C2H5OH).

Chất có nhóm – COOH: axit axetic (CH3COOH).

b) – Chất tác dụng được cùng với K: rượu etylic và axit axetic:

2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2↑

2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2↑

– Chất chức năng được với Zn: CH3COOH

2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2↑

– Chất tính năng được cùng với NaOH: axit axetic và chất béo:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3RCOONa

– Chất chức năng với K2CO3: CH3COOH

2CH3COOH + K2CO3 → 2CH3COOK + CO2↑ + H2O.

2. Giải bài 2 trang 148 sgk chất hóa học 9

Tương tự hóa học béo, etyl axetat cũng đều có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit với dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng xẩy ra khi đun etyl axetat với hỗn hợp HCl, dung dịch NaOH.

Bài giải:

Phương trình hóa học:

CH3COOC2H5 + H2O (xrightarrowHCl,t^o) CH3COOH + C2H5OH.

CH3COOC2H5 + NaOH (oversett^o ightarrow) CH3COONa + C2H5OH.

3. Giải bài 3 trang 149 sgk chất hóa học 9

Hãy chọn những chất phù hợp điền vào những dấu hỏi rồi xong xuôi các phương trình hóa học sau:

a) C2H5OH + ? → ? + H2

b) C2H5OH + ? (oversett^o ightarrow) CO2 + ?

c) CH3COOH + ? → CH3COOK + ?

d) CH3COOH + ? (oversetH_2SO_4 đặc, t^o ightleftharpoons) CH3COOC2H5 + ?

e) CH3COOH + ? → ? + CO2 + ?

g) CH3COOH + ? → ? + H2

h) Chất khủng + ? → ? + muối của những axit béo.

Bài giải:

a) C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

b) C2H5OH + 3O2 (oversett^o ightarrow) 2CO2 + 3H2O.

c) 2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2.

d) CH3COOH + C2H5OH (oversetH_2SO_4 đặc, t^o ightleftharpoons) CH3COOC2H5 + H2O

e) 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

g) 2CH3COOH + 2Mg → (CH3COO)2Mg + H2

h) Chất bự + Natri hidroxit → Glixerol + Muối của những axit béo.

4. Giải bài bác 4 trang 149 sgk hóa học 9

Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic cùng dầu ăn tan vào rượu etylic. Chỉ cần sử dụng nước với quỳ tím, hãy phân biệt những chất lỏng trên.

Trả lời:

Trích mẫu mã thử cùng đánh số đồ vật tự:

– theo thứ tự nhúng quỳ tím vào 3 chủng loại thử trên:

+ mẫu mã làm quỳ tím hóa đỏ là axit axetic.

+ 2 chủng loại còn lại không tồn tại hiện tượng gì.

– đến hai hóa học lỏng còn lại cho vào nước, chất nào tan trọn vẹn đó là rượu etylic, còn sót lại là các thành phần hỗn hợp dầu nạp năng lượng tan trong rượu etylic.

5. Giải bài bác 5 trang 149 sgk hóa học 9

Khi khẳng định công thức của các chất cơ học A cùng B, người ta thấy bí quyết phân tử của A là C2H6O, còn cách làm phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm mọi thí nghiệm nào? Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).

Bài giải:

– PTHH:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑.

– Ứng cùng với CTPT: C2H6O, ta sẽ có 2 bí quyết cấu tạo: CH3 – O – CH3 với CH3CH2 – OH.

Cho A chức năng bới na nếu bao gồm khí bay ra thì đó là rượu etylic.

– Ứng cùng với CTPT: C2H4O2 ta có các CTCT sau:

*
*
*

Cho B tính năng với Na2CO3 nếu gồm khí bay ra, chứng minh B là axit axetic.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

6. Giải bài bác 6 trang 149 sgk chất hóa học 9

Khi lên men hỗn hợp loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.

a) tự 10 lít rượu 8o có thể tạo ra được từng nào gam axit axetic ? Biết hiệu suất quá trình lên men là 92% với rượu etylic tất cả D = 0,8g/cm3.

b) nếu như pha khối lượng axit axetic bên trên thành hỗn hợp giấm 4% thì trọng lượng dung dịch giấm thu được là từng nào ?

Bài giải:

a) vào 10 lít rượu 8o có:

(V_C_2H_5OH=V_dd.frac8100)

(=10.frac8100=0,8) lít = 800 ml rượu etylic

Vậy:

(m_C_2H_5OH=V. D = 800.0,8 = 640 gam).

Phản ứng lên men rượu:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

46 → 60 (gam)

640 → m? (gam)

Khối lượng axit nhận được theo lí thuyết:

(m=frac640.6046 (gam) ).

Vì hiệu suất của phản ứng chỉ đạt mức 92% nên khối lượng CH3COOH thực núm thu được là:

(m_CH_3COOH=frac640.6046.frac92100 = 768 (gam) ).

b) khối lượng dung dịch giấm nạp năng lượng CH3COOH 4% thu được là:

(m_dd=768.frac1004=19200 (gam) )

7. Giải bài bác 7 trang 149 sgk chất hóa học 9

Cho 100 gam hỗn hợp CH3COOH 12% tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính cân nặng NaHCO3 đang dùng.

b) Hãy tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Bài giải:

PTHH:

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

a) Ta có:

mCH3COOH = mdung dịch.C%

(= 100.frac12100 = 12 gam)

⇒ (n_CH_3COOH =frac 12 60 = 0,2 mol)

Theo pt phản nghịch ứng ta có:

nNaHCO3 = 0,2mol.

mNaHCO3 yêu cầu dùng = 0,2 x 84 = 16,8g.

Vậy cân nặng dung dịch NaHCO3 nên dùng:

(m_dd_NaHCO_3=16,8frac1008,4=200 (gam) ).

b) Ta có:

(m_CH_3COONa = 0,2.82 = 16,4 (gam) ).

Xem thêm: Hoài Ngọc Truyền Kỳ Diễn Viên, Hội Những Yêu Thích Phim Hoài Ngọc Truyền Kỳ怀玉传奇

Sau bội phản ứng:

(m_dd=m_dd_CH_3COOH+m_dd_NaHCO_3-m_CO_2)

(= 100 + 200 – (0,2.44) = 291,2 (gam) ).

Vậy:

(C \%_CH_3COONa = frac0,2 imes 82291,2 imes 100 \% = 5,63 \%)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk hóa học 9 vừa đủ và ngắn gọn nhất. Chúc chúng ta làm bài môn chất hóa học lớp 9 thật tốt!