Cấu trúc “as … as” áp dụng trong đối chiếu ngang. Kết cấu “as as” là cấu trúc rất hay được sử dụng trong tiếng Anh, tốt nhất là trong biện pháp nói so sánh. 


Việc cầm và sử dụng thành thuần thục các cấu tạo câu bao gồm vai trò rất đặc trưng đối với người học giờ đồng hồ Anh. Có rất nhiều kết cấu cần học nhưng lại trong đó, 1 trong những những kết cấu có tần suất mở ra nhiều duy nhất là cấu tạo “as … as”.

Bạn đang xem: As adj as cấu trúc

*

Cấu trúc “as … as” thực hiện trong đối chiếu ngang

Cấu trúc “as as” là cấu trúc rất thường được sử dụng trong giờ đồng hồ Anh, độc nhất vô nhị là trong bí quyết nói so sánh.

S1 + V + As + Adv/Adj + As + S2

Để nắm rõ hơn về kết cấu này, hãy thuộc nghiên cứu một vài ví dụ bên dưới đây:

Tom, Harry và David are all very rich.

(Tom, Harry với David thường rất giàu có.)

Tom has 20$ million, Harry has 15$ million và David has 10$ million.

(Tom gồm 25 triệu đô, Harry bao gồm 15 triệu đô với David bao gồm 10 triệu đô)

So:

Harry is rich. (Harry là bạn giàu)

He is richer than David. (Anh ta giàu hơn David)

But he isn’t as rich as Tom. (= Tom is richer than he is)

(Nhưng anh ta không giàu bởi Tom)

Một số lấy ví dụ như về “not as … (as)”:

Jenny isn’t as old as he looks. (= he look older than he is)

(Jenny ko già như vẻ vẻ ngoài của anh ta)

The weather is better today. It’s not as cold. (=yesterday was cold)

(Thời tiết từ bây giờ đã tương đối hơn. Nó không còn lạnh nữa.)

I don’t know as many people as you do. (=you know more people)

(Tôi không biết nhiều người như bạn.)

Hoặc cũng có thể nói rằng “not so … (as)”:

It’s not warm, but it isn’t so cold as yesterday. (= it isn’t as cold as …)

(Trời ko ấm, nhưng lại cũng không lạnh như hôm qua)

Tương tự như “not as … as”, ta có kết cấu “less than”:

I spent less money than you. (= I didn’t spend as much money as you)

(Tôi đã bỏ ra ít tiền hơn bạn)

The đô thị centre was less crowded than usual. (= it wasn’t as crowded as usual)

(Trung tâm tp không đông như phần đa ngày)

Chúng ta cũng sử dụng as … as (chứ chưa phải so … as) vào câu xác định và câu hỏi:

I’m sorry I’m late. I drove as fast as I could.

(Xin lỗi, tôi mang đến muộn. Tôi vẫn lái xe nhanh nhất có thể)

Hoặc “twice as … as”, “three times as … as ....” :

His car is about three times as expensive as my sister. (hoặc … three times the kích cỡ of ours)

(Chiếc xe của anh ấy ta đắt gấp hai chiếc xe pháo của em gái tôi)

Chúng ta nói cách khác “the same as” (chứ không phải “the same like”):

Laura’s salary is the same as mine. Hoặc Laura gets the same salary as me.

(Tiền lương của Laura và tôi là như nhau)

David is the same age as James.

(David bởi tuổi James)

Sarah hasn’t changed. She still looks the same as she did ten years ago.

(Sarah vẫn không đổi khác gì cả. Cô ấy vẫn trông như hồi mười năm trước.)

Ở trên đã chỉ ra biện pháp sử dụng cấu trúc as…as trong cách nói so sánh. Mặc dù nhiên, trong giờ đồng hồ Anh, cách áp dụng của cấu tạo “as…as” không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn được sử dụng tựa như những thành ngữ trong vô số trường hợp:

Cấu trúc “as … as” sử dụng trong số trường hợp khác

As early as (ngay từ)

As early as + time

Ex: As early as the first time I study English, I loved

(Ngay từ lần thứ nhất học tiếng Anh, tôi đã mếm mộ nó)

As good as (Gần như)

S + V + As good as + …

Ex: All of the homeworks is as good as finished.

(Tất cả bài tập về nhà gần như đã được hoàn tất)

As well as

As well as = Not only … But also

(Cũng như = không chỉ có … ngoại giả …)

Ex: She is a talented mathematician as well as being a physicist.

(Cô ấy là một thiên tài toán học cũng giống như vật lý)

Lưu ý: Sau As well as, bạn ta hay sử dụng động tự dạng -ing

Ex: He chiến bại money, as well as losing time.

(Anh ta bị mất cả chi phí lẫn thời gian)

As far as

As far as I know…

(Theo như tôi biết …)

Ex: As far as I know, English is very important for everyone.

(Theo như tôi biết thì tiếng Anh là rất đặc biệt quan trọng đối với mọi người)

As much as (Cũng chừng ấy)

S + V + As much as + S + V

Ex: He can speak as much as I do

(Anh ta có thể nói rằng nhiều như tôi)

As long as

As long as = so long as

(nếu/ với điều kiện/ miễn là)

Ex: Some fans lined up outside the box office for as long as fourteen hours to lớn purchase tickets for the concert.

(Một số người ngưỡng mộ xếp hàng phía bên ngoài phòng vé 14 tiếng đồng hồ đeo tay miễn là cài đặt được vé mang đến buổi hòa nhạc)

As many as (có tới)

Ex: There were as many as 10000 people at the stadium.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Nguyễn Trãi Là Công Lập Hay Dân Lập Hay Dân Lập

(Có cho tới 10000 bạn ở sảnh vận động)

As soon as possible (càng nhanh chóng càng tốt)

Ex: Please give me the money that you borrowed from me as soon as possible.

( Xin hãy gửi tôi số tiền mà chúng ta mượn của tôi sớm nhất có thể có thể)

Như vậy, qua việc hệ thống lại những cách sử dụng cấu tạo “as…as” trong giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ đây, bọn họ đã có thể tự tin áp dụng nó vào trong cuộc sống đời thường và học tập hằng ngày. Chúc các bạn thành công!