*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Ankin benzen là hiđrocacbon có chứa

*

*

Cho các chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm những chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi trên vòng benzen gồm sẵn nhóm nuốm X, thì nhóm trang bị hai đã ưu tiên thế vào địa chỉ m - . Vậy X là hầu hết nhóm rứa nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT cân xứng của Z là:


Lượng clobenzen chiếm được khi đến 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với năng suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm 1 mol C6H6 với 1,5 mol Cl2. Trong điều kiện có xúc tác bột Fe, to, năng suất 100%. Sau làm phản ứng thu được chất gì ? từng nào mol ?


Một hợp hóa học hữu cơ X gồm vòng benzen tất cả CTĐGN là C3H2Br và M = 236. điện thoại tư vấn tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong bội nghịch ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với lếu hợp tất cả HNO3 đặc cùng H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết công suất của toàn thể quá trình tổng thích hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) chế tác thành từ bỏ 230 gam toluen là


Để oxi hoá không còn 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường thiên nhiên H2SO4 loãng. Giả sử dùng dư 20% so với lượng phản nghịch ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khá hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Đầu Số 086 Là Mạng Nào - Tìm Hiểu Các Đầu Số 086, 088, 089 Là Của Mạng Nào


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát