Sử dụng tính chất ảnh của thứ thật qua thấu kính phân kì: đồ thật luôn luôn cho ảnh ảo, thuộc chiều và nhỏ dại hơn vật.
Bạn đang xem: Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì

*
*
*
*
*
*
*
*

Một lăng kính gồm góc chiết quang nhỏ tuổi A = 60, tách suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên lăng kính bên dưới góc tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là :


Với i1 , i2 , A lần lượt là góc tới, góc ló với góc phân tách quang của lăng kính. Công thức khẳng định góc lệch D của tia sáng qua lăng kính ?


Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, giải pháp thấu kính bé dại hơn khoảng chừng tiêu cự, qua thấu kính đến ảnh:


Vật AB đặt thẳng góc trục bao gồm thấu kính hội tụ, giải pháp thấu kính 20cm. Thấu kính tất cả tiêu cự 10cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là :


Chiếu tia sáng đối kháng sắc vào mặt bên của lăng kính tất cả góc chiết quang 600. Tia ló qua mặt mặt thứ hai tất cả góc ló là 500 và góc lệch so với tia cho tới là 200 thì góc cho tới là bao nhiêu ?


Đặt vật AB = 2 (cm) thẳng góc trục bao gồm thấu kính phân kỳ gồm tiêu cự f = - 12 (cm), biện pháp thấu kính một khoảng chừng d = 12 (cm) thì ta thu được :


Vật sáng sủa AB đặt thẳng góc trục thiết yếu thấu kính phân kì, biện pháp thấu kính 20cm, tiêu cự thấu kính là f = -20cm. Ảnh A’B’ của đồ vật tạo vì chưng thấu kính là hình ảnh ảo biện pháp thấu kính :


Vật AB đặt thẳng góc trục chủ yếu của thấu kính hội tụ, phương pháp thấu kính 40cm. Tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ là hình ảnh :


Vật AB = 2cm để thẳng góc trục thiết yếu thấu kính hội tụ, giải pháp thấu kính 10cm, tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh :


Vật sáng sủa AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (dp) và phương pháp thấu kính một khoảng chừng 30 (cm). Hình ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:


Vật AB = 2 (cm) ở trước thấu kính hội tụ, giải pháp thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:


Vật sáng AB qua thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao cấp 5 lần vật. Khoảng cách từ đồ dùng tới thấu kính là:


Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất n=(sqrt 2 )

và góc chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:


Lăng kính tất cả góc tách quang A = 600, chùm sáng tuy vậy song qua lăng kính tất cả góc lệch rất tiểu là Dm = 420. Góc tới có mức giá trị bằng


Lăng kính bao gồm góc phân tách quang A = 600, chùm sáng tuy nhiên song qua lăng kính bao gồm góc lệch rất tiểu là Dm = 420. Phân tách suất của lăng kính là:


Một vật dụng sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f= 10cm), cho hình ảnh (A"B"). Khi di chuyển vật một khoảng tầm 5cm lại gần thấu kính thì thấy hình ảnh dịch chuyển một khoảng chừng là 10cm. địa điểm của đồ gia dụng trước khi di chuyển là:
Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Cầu, Thể Tích Khối Cầu, Cách Để Tính Thể Tích Hình Cầu

Hai đèn bé dại S(_1)và S(_2)nằm trên trục thiết yếu và ở phía hai bên của một thấu kính quy tụ có độ tụ là D =10 điốp. Khoảng cách từ S(_1)đến thấu kính bởi 6cm. Tính khoảng cách giữa S(_1)và S(_2)để ảnh của chúng qua thấu kính trùng nhau?


Cho hệ bao gồm một thấu kính quy tụ tiêu nuốm 60 cm và một gương phẳng đặt đồng trục có mặt phản xạ trở lại phía thấu kính, cách thấu kính một khoảng là a. Đặt một thiết bị AB vuông góc với trục chính, trước thấu kính và biện pháp thấu kính 80cm. Để hình ảnh cuối thuộc cho vị hệ cách thấu kính 40 centimet thì a phải có mức giá trị là: