Bài viết tiếp sau đây trình bày các khái niệm, nội dung về Anđehit với Xeton cũng giống như các đặc điểm hóa học, đồ lí, ứng dụng trong thực tế của nó

*

Andehit – Xeton


A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

– những định nghĩa rất có thể dùng với anđehit: + Anđehit là HCHC cơ mà phân tử bao gồm nhóm – CHO links với cội hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng với nhau.Bạn vẫn xem: Andehit có công dụng với naoh không

*

+ Anđehit là sản phẩm thu được khi cầm nguyên tử H vào hiđrocacbon hoặc H2bằng team -CHO. + Andehit là HCHC mà lại phân tử tất cả nhóm -CHO link trực tiếp với C hoặc H – Công thức tổng thể của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 – 2z; z≤x): hay sử dụng khi viết bội nghịch ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: hay được dùng khi viết phản ứng xảy ra ở đội CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số liên kết p + số vòng): thường dùng khi viết phản nghịch ứng cùng H2, cùng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên cố thế

Tên thay thế sửa chữa = tên hiđrocacbon tương ứng + al

2. Tên thường

Tên thường = Anđehit + thương hiệu axit tương xứng Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chú ý:Dung dịch HCHO 37% →40% hotline là: Fomalin tuyệt fomon.

Bạn đang xem: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được anđehit axetic?


READ: " Rubiđi - Rubiđi Là Gì

Đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không

III. đặc thù vật lí

– Chỉ có HCHO, CH3CHO là chất khí. Những anđehit còn lại đều là hóa học lỏng.

*

– Anđehit có nhiệt độ sôi thấp hơn Ancol có trọng lượng phân tử tương tự nhưng cao hơn so cùng với hidrocacbon bao gồm cùng số nguyên tử C trong phân tử.

IV. đặc điểm hóa học

1. Làm phản ứng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Chú ý: – Trong phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu gốc R có những liên kết pi thì H2cộng vào cả các liên kết pi đó. – phản bội ứng cùng với H2chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

2. Bội nghịch ứng cùng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg – làm phản ứng chứng tỏ anđehit bao gồm tính khử cùng được dùng để nhận biết anđehit. – riêng biệt HCHO gồm phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: – bội phản ứng tổng quát ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối cha nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bởi Ag. – Các điểm sáng của làm phản ứng tráng gương của anđehit: + ví như nAg= 2nanđehit→anđehit thuộc loại solo chức và không phải HCHO. + nếu nAg= 4nanđehit→anđehit kia thuộc nhiều loại 2 chức hoặc HCHO. + ví như nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit đối kháng chức thì hỗn hợp đó tất cả HCHO. + Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit(nếu trong lếu láo hợp không có HCHO). – một số loại hóa học khác cũng có chức năng tham gia bội phản ứng tráng gương gồm: + HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi bội nghịch ứng chỉ tạo nên các chất vô cơ. + những tạp chức tất cả chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…


READ: 5G Hoá Chất tệ bạc Nitrat (Silver Nitrate) Agno3, hàng Tinh Khiết

3. Phản bội ứng oxi hóa

4. Bội nghịch ứng với Cu(OH)2ở nhiệt độ cao

R(CHO)x+ 2xCu(OH)2↓→R(COOH)x+ xCu2O↓ + 2xH2O xanh đỏ gạch ốp →Phản ứng này được dùng làm nhận biết anđehit. Chú ý:Phản ứng với Cu(OH)2thường được triển khai trong môi trường kiềm nên có thể viết phản ứng dưới dạng: R(CHO)x+ 2xCu(OH)2+ xNaOH→R(COONa)x+ xCu2O + 3xH2O HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản ứng này.

5. Bội nghịch ứng với hỗn hợp Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr giả dụ anđehit còn có liên kết pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản bội ứng cùng Br2vào links pi đó.

V. Điều chế

1. Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol ko bền

– cộng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) – Thủy phân este của ancol không bền yêu thích hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO – Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một vài phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận biết anđehit

– chế tạo ra kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3. – tạo thành kết tủa đỏ gạch ốp với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao. – làm mất đi màu hỗn hợp nước Brom. (Riêng HCHO phản nghịch ứng với dung dịch Brom tất cả khí CO2thoát ra).

VII. Ứng dụng

– Fomandehit được sử dụng chủ yếu để chế tạo poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), dùng trong tổng hòa hợp phẩm nhuộm, dược phẩm. – dung dịch 37 – 40% của fomandehit trong nước call là fomon tuyệt fomalin dùng để làm ngâm xác hễ vật, ở trong da, tẩy uế, diệt trùng… – Axetandehit được dùng chủ yếu đuối để cung cấp axit axetic.

Xem thêm: Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Cuối Năm Và Cách Viết, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Và Cách Viết


READ: Aspirin - Molecular Weight Of C9H8O4

B. XETON

I. Định nghĩa

*

– CTTQ của xeton đối chọi chứccó dạng: R – co – R’

II. Danh pháp

1. Tên núm thê

Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ vị trí C trong nhóm teo + on

2. Tên gốc – chức

Tên nơi bắt đầu chức = Tên nơi bắt đầu R, R’ + xeton

III. đặc điểm hóa học

– phản ứng cùng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ – Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, ko phản ứng cùng với Cu(OH)2ở nhiệt độ cao, không làm mất màu dung dịch Brom như anđehit. – bội nghịch ứng rứa ở nơi bắt đầu hidrocacbon vị trí cạnh bên nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

IV. Điều chế

– đến ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O – Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 – oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để tiếp tế axeton.


Post navigation


Previous: bé bỏng Uống Sữa bí quyết Có tốt Không Nhiều phụ huynh Biết, Sữa Công Thức: hầu hết Điều buộc phải Biết
Next: thử khám phá Game Thả Thính dính Hẹn Hò, Auditon Love