Xin chào tất cả các bạn. Từ bây giờ chúng ta cùng giải bài tập ancol_phần 1 nhé. Bài bác tập phản bội ứng vắt với na của ancol.Bài giảng của thầy hồ nước Sĩ Thạnh - Giáo viên: Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Nguyễn Khuyến - tp.hcm đồng thời là giảng viên dạy tại rongnhophuyen.com

BÀI TẬP ANCOL - PHẦN 1

Phản ứng cầm với Na

Câu 1:Cho 6g một ancol đơn chức mạch hở công dụng Na toàn vẹn thu được 1,12 lít khí H2(đkc). Số CTCT của X là:

A.

Bạn đang xem: Please wait

1 B.2 C.3 D.4

Giải:

*

*

*

⇒ C3H7OH (C3H8O)

*

*

⇒ lựa chọn B

Câu 2:Cho 6,9g một ancol đối chọi chức vào bình đựng mãng cầu dư, sau bội phản ứng chấm dứt thấy trọng lượng bình tăng 6,75 gam. CTPT của ancol là:

A.CH3OHB.C2H5OH C.C3H7OH D.C4H9OH

Giải:

*

*

m bình tăng = m (ancol) - mH2

*

⇔6,75 = 6,9 -

*

*
= 0,075 mol⇒ a = 0,15 mol

*

*

CT ancol: C2H5OH

Ancol etylic: etanol

⇒ chọn B

Câu 3:Cho 10,6g hỗn hợp 2 ancol 1-1 chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với mãng cầu tạo thành 2,24 lít H2(đktc). Thành phần % theo khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn hơn là:

A.43,4%B.56,6% C.30,19% D.69,81%

Giải:

*

*

*

*

⇒ chọn B

Câu 4:Cho 18,4g X gồm glixerol cùng một ancol no 1-1 chức Y chức năng với natri dư thu được 5,6 lít khí hidro (đktc). Lượng hidro vị Y sinh ra bởi 2/3 lượng hidro vì chưng glixerol sinh ra. Cách làm phân tử của Y là:

A.CH3OHB.C2H5OHC.C3H7OHD.C4H9OH

Giải:

*

*
*
*
*

*

*

*

*

⇒ lựa chọn B

Câu 5:Cho 6 gam ancol đối chọi chức A chức năng với m gam Na, sau phản ứng được 0,07 gam H2. Mặtkhác, mang lại 6 gam ancol đối chọi chức A công dụng với 2m gam Na, sau bội phản ứng được 0,1 gam H2.A bao gồm công thức nào bên dưới đây:

A.CH3OH B.C2H5OH C.C3H7OH D.C4H7OH

Giải:

*
I. 6 (g) a mol m (g) 0,07 (g)→ 0,035 mol

II.6 (g) a mol 2m (g) 0,1 (g)→ 0,05 mol

*
*

Lần I: mãng cầu hết

Nếu lần II: Na không còn ⇒

*
(I) = 0,07 (II)

Đề: 0,05 mol H2

⇒ Ancol hết

⇒ a = 0,1

*

60 = R + 17⇒ R = 43 (C3H7-)

CT ancol C3H7OH

⇒ chọn C

Câu 6:(TSĐH B 2013)Hỗn vừa lòng X tất cả ancol metylic, etylen glycol. đến m gam X phản bội ứng hoàn

toàn với mãng cầu dư, nhận được 2,24 lít khí H2(đkc). Đốt cháy trọn vẹn m gam X, thu được a gamCO2. Gía trị của a là:

A.8,8 B.6,6C.

Xem thêm: Giải Toán 9 Bài 4 Toán 9 Tập 1, Bài 4: Liên Hệ Giữa Phép Chia Và Phép Khai Phương

2,2 D.4,4

Giải:

*

+ Ancol chức năng Na→ H2

*

*

Ta có:

*

C→ CO2

0,2→ 0,2 mol

⇒ a = 0,2.44 = 8,8 (g)

⇒ chọn A

Các chúng ta có thể xem phần lí thuyết ancoltại đây. Cùng khóa họcluyện thi THPT đất nước năm 2017 môn Hóa. Bài xích giảng củathầy hồ Sĩ Thạnh - Giáo viên: Trường thcs - trung học phổ thông Nguyễn Khuyến - tp. Hcm đồng thời là giảng viên dạy tạirongnhophuyen.com!