Đồng(II) hiđrôxit là một hợp chất có công thức hóa học là Cu(OH)2. Những chất có nhiều nhóm OH (ancol) thêm vào những nguyên tử C cạnh nhau có công dụng hòa rã Cu(OH)2​ ở đk thường là Glixerol, Saccarozo... Còn các hóa học không phản ứng được với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở đk thường là Etanol,....

Bạn đang xem: Ancol etylic có tác dụng với cuoh2 không

Câu hỏi: chất không phản ứng được cùng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm ở đk thường là ?

A. Glixerol.

B. Saccarozơ.

C. Etylen glicol.

D. Etanol.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Etanol

Chất ko phản ứng được với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm ở đk thường là Etanol.

Giải thích của gia sư Top lời giải vì sao chọn câu trả lời D


*

Đồng(II) hiđrôxit là 1 hợp chất có công thức chất hóa học là Cu(OH)2. Nó là 1 trong những chất rắn có màu xanh lơ, không tan trong nước dẫu vậy dễ chảy trong hỗn hợp axit, amoniac đặc và chỉ còn tan trong hỗn hợp NaOH 40% lúc đun nóng. Điều kiện nhằm hòa rã Cu(OH)2 :

Các chất có rất nhiều nhóm OH (ancol) gắn vào các nguyên tử C cạnh nhau có khả năng hòa chảy Cu(OH)2 ở đk thường sinh sản dung dịch phức có màu xanh lam.

Nhưng khi mang đến Etanol với Cu(OH)2 phối hợp với nhau không tạo thành dung dịch gồm phức hợp màu xanh lá cây lam

⟹ Etanol C2H5OH không thỏa mãn nhu cầu nên không tổng hợp được Cu(OH)2 ở đk thường.

Như vậy, chất không bội nghịch ứng được với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm ở đk thường là Etanol.

--> Lựa chọn đáp án D là câu trả lời đúng

Bổ sung thắc mắc trắc nghiệm để bạn hiểu rõ hơn về Cu(OH)2

Câu 1: hàng gồm những dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2

A. Axit axetic, glixerol, mantozo.

B. Natri axetat, saccarozo, mantozo.

C. Glucozo, glixerol, ancol etylic.

D. Ancol etylic, saccarozo, axit axetic.

Đáp án đúng: A. Axit axetic, glixerol, mantozo.

Hướng dẫn giải thích:

Dãy những dung dịch đều chức năng với Cu(OH)2 là: Axit axetic, glixerol, mantozo.

2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + H2O

Cu(OH)2 + C3H5(OH)3 → 2Cu

C11H21O10CHO + 2Cu(OH)2+ NaOH –to→ Cu2O↓ + C11H21O10COONa + 3H2O

Câu 2 : Saccarozơ và glucozơ đầy đủ có

A. Bội phản ứng với dung dịch NaCl.


B. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

C. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành thành dung dịch xanh lam.

D. Phản ứng với AgNO3 trong hỗn hợp NH3, đun nóng.

Hướng dẫn: Saccarozơ cùng glucozơ đều có phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường chế tạo ra thành hỗn hợp xanh lam.

Đáp án: C

Câu 3: Chất nào tiếp sau đây không phản bội ứng với Cu(OH)2 ở đk thường?

A. Saccarozơ.

B. Glucozơ.

C. Etanol.

D. Etylen glicol.

Hướng dẫn: Etanol ko phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở đk thường.

Đáp án: C

Câu 4 : Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)2 ở đk thường không thu được phức xanh lam?

A. Saccarozơ.

B. Glucozơ.

C. Glixerol.

D. Axit axetic.

Hướng dẫn: axit axetic phản nghịch ứng cùng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường không thu được phức xanh lam

Đáp án: D

Câu 5: Chỉ cần sử dụng Cu(OH)2/OH- có thể nhận thấy được những dung dịch đựng riêng biệt từng hóa học trong đội nào sau đây?

A. Sobitol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol

B. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol.

C. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ

D. Glucozơ, sobitol, axit axetic, etanal, anbumin

Đáp án: D

A không nên vì không nhận biết được 2 axit

B sai bởi vì phản ửng của sobitol cùng glixerol tất cả pu kiểu như nhau.nên k nhận ra đc

C sai vày glu với pru k nhận thấy đc,vì có PU như thể nhau

D đúng bởi vì glu,sobitol tất cả phải ứng thân 2 đội chức gần nhau,khi nung lạnh thì glu cùng etanal đều sở hữu phản ứng của andehit,abumin là phản bội ứng biore,axit axetic thì chỉ chức năng với Cu(OH)2

Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể nhận biết được nhóm glucozơ, sobitol, axit axetic, anbumin.

Đầu tiên bé dại Cu(OH)2/OH- vào các dung dịch.

- giả dụ dung di chuyển màu tím → anbumin.

- Nếu hỗn hợp chuyển blue color nhạt → axit axetic.

- trường hợp dung dịch chế tác phức màu xanh da trời lam đặc trưng → glucozơ cùng sobitol.

+ Đun lạnh hai dung dịch thu được này sau phản ứng nếu lộ diện ↓ đỏ gạch men → glucozơ.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Tình Bạn, Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Bàn Về Tình Bạn

+ Nếu không tồn tại hiện tượng gì → sobitol.

-----------------------------

Trên đây Top lời giải đã gần kề đáp câu hỏi chất không phản bội ứng được với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm ở điều kiện thường là. Bài viết đã giải thích chi tiết và dĩ nhiên các câu hỏi trắc nghiệm về Cu(OH)2 sẽ giúp đỡ bạn học tập tập xuất sắc hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi!