gạn lọc khỏch hàng, sản phẩm, phõn phối - Đề tài hoàn thành chiến lược quý khách hàng tại ngân hàn 123 20,000 5,000


Bạn đang xem: Acid base là gì

Chơng 4 KHáI NIệM ACID -BASE TRONG HóA HữU kim chỉ nam học tập 1. Trình bày đợc những quan niệm về acid cùng base trong hóa hữu cơ. 2. Phân tích và lý giải và đối chiếu đợc độ khỏe khoắn tơng đối tính acid hoặc base của một số trong những hợp hóa học hữu cơ. 3. Chũm đợc khái niệm acid -base tương quan đến phản bội ứng của những hợp hóa học hữu cơ. 4. Sử dụng khái niệm acid -base của Bronsted - Lowry với Lewis trong hoá hữu để phân tích và lý giải về tính acid -base của các chất và cơ chế phản ứng. Văn bản 1. Khái niệm acid - base theo Bronsted -Lowry (1923) Acid là đầy đủ tiểu phân khuynh hớng mang lại proton. Base là những tiểu phân khuynh hớng nhận proton. Ví dụ như hóa học HA mang lại proton H + . HA A - + H + Theo phơng trình bên trên thì sự phân ly tạo thành H + là một quá trình thuận nghịch. HA là acid vì cho proton H + . A chế tạo thành call là base, vị A dìm proton để tạo thành acid HA. Vị vậy thể gọi HA là acid phối hợp của base A cùng A là base liên hợp của acid HA. Trong bảng 4-1 trình bày một số acid -base liên hợp. Bảng 4.1. Sự phân ly của cặp acid base liên hợp Proton + H + CH 3 _ O _ CH 3 H CH 3 _ O _ CH 3 H + NH 3 + NH 4 H + CH 3 O - CH 3 OH CH 3 COO - H + CH 3 COOH Base lieõn hụùp Acid lieõn hụùp HA H + + A - 49 Theo bảng trên khi bảo hành + phân ly sinh sản thành base không năng lượng điện ( - ) bảo hành + H + B + phối hợp cả 2 trờng hòa hợp ta HA bh + B+ A - + Vậy bội phản ứng thân một acid HA và một base B là việc chuyển dịch proton từ acid sang base xuất xắc là bội nghịch ứng proton hóa. Tính chất của acid hoặc base không phụ thuộc điện tích của tè phân. Nh vậy hồ hết phân tử acid không sở hữu điện (H 2 SO 4 , HCl, CH 3 COOH), phân tử acid tích năng lượng điện dơng (NH 4 + , H + ), phân tử base mang điện tích âm (CH 3 COO - , CH 3 O - ), phân tử base ko năng lượng điện (NH 3 , CH 3 OCH 3 ) . Acid hòa tung vào nớc sự tơng tác acid base: Nớc là dung môi tính base. CH 3 COOH + H 2 O H 3 O + + CH 3 COO - Acid Base Acid Base Hoà tan muối bột của acid hữu vào nớc, sự tơng tác acid -base : Nớc là dung môi tính acid. Acid Base Acid Bas e H 2 OCH 3 COO - CH 3 COOH HO -+ + Nớc là 1 trong dung môi lỡng tính dựa vào vào tính chất của chất hòa tan. Một trong những phản ứng hóa học tập xúc tác acid, thực chất là sự tơng tác acid - base. Ví dụ: làm phản ứng tạo ra ether từ alcol xúc tác acid là sự tơng tác acid (H + ) cùng với base (alcol) nhằm tạo hóa học trung gian ko bền trớc khi hình thành ether. Acid Base Acid Base +R _ O _ H H 2 SO 4 R _ O _ H H + HSO 4 - + phản ứng cộng hợp nớc vào olefin xúc tác acid cũng là quy trình tơng tác acid -base, chế tác carbocation trung gian trớc lúc sinh sản thành alcol. H 3 PO 4 + Base Acid + H 2 PO 4 CH 3 CH _ CH 3 - + Base Acid CH 3 CH=CH 2 một số trong những phản ứng xúc tác base cũng quá trình tơng tác acid base để chế tạo carbanion trung gian. Base (carbanion) Acid CH 3 _ mang đến + HO - H 2 O + CH 2 _ cho - Base Acid Chú ý: Một acid rất to gan thì base phối hợp của nó là một base rất yếu. Một acid khôn xiết yếu thì base phối hợp của nó là 1 trong base rất mạnh. 50 CH 3 Acid rất yếu Base rất mạnh khỏe Base rất mạnhAcid hết sức yếu + B bh + + CH 2 - HO - , CH 3 O - là đông đảo base bạo phổi H 2 O, CH 3 OH là phần lớn acid yếu đuối 2. Khái niệm acid - base theo Lewis (1923) Base là phân tử khả năng cung ứng cặp điện tử (có cặp điện tử ko liên kết). Acid là phân tử nguyên tử nhưng mà điện tử ở phần bên ngoài cùng phụ vương đầy đầy đủ (có tài năng kết hợp với cặp năng lượng điện tử của base). Các chất sau đấy là những base Lewis: R _ O _ RR _ NH 2 R _ OH HO RO NH 3 -- ;; ; ;; những chất sau đấy là acid Lewis: BF 3 , AlCl 3 , FeCl 3 , ZnCl 2 , SO 3 ,NH 4 + Acid Lewis năng lực tạo links cộng trị (liên kết phối trí cũng là 1 trong những dạng của links cộng trị) với các base Lewis nh H 2 O, R 2 O, NH 3 . Base Lewis + H H H N : : Acid Lewis F F F B : H H H N F F F B : : : 3. Hằng số cân đối acid - base Acid phân ly trong nớc. Những ion bị hydrat hóa (solvat hóa) HA H + + A - HA( n ửụực) H + (nửụực) + A - (nửụực)hay Sự solvat hóa H + (nớc) với A - (nớc) thể minh họa: H A H O H O H H O H H H O O H H H OH 2 H 2 O OH 2 + H 3 O ( H 2 O) n A (H 2 O) n + - - 51 Bảng 4.2. Giá bán trị đại chiến a của một số trong những chất hữu -10.7 -9.0 -8.0 -6.5 -6.0 -3.6 -2.2 -1.7 00 + + + + + + + + CH 3 CNH CH 3 CCl OH CH 3 CH OH CH 3 COC 2 H 5 OH CH 3 COH OH (CH 3 CH 2 ) 2 OH CH 3 OH 2 H 3 O + CH 3 CNH 2 OH CH 3 công nhân CH 3 COCl CH 3 cho CH 3 COOC 2 H 5 CH 3 COOH (CH 3 CH 2 ) 2 O CH 3 OH H 2 O CH 3 CONH 2 chiến đấu a Acid lieõn hụùp Hụùp chaỏt Hằng số cân bằng của phản bội ứng: HA( nửụực ) H + (nửụực) + A - (nửụực) K K a = K a > 1 thuộc hầu như acid khỏe khoắn K a 3 trực thuộc acid yếu. Tơng tự ta hằng số thăng bằng của base. B + H 2 O bh + HO - K b + K b = < bh > vỡ vạc = 55,5 Mự + thực hiện đại lợng pKb = - logKb để review độ mạnh mẽ của base. K b càng phệ thì tính base càng yếu hành động b càng to thì tính base càng khỏe khoắn và ngợc lại 52 Bảng 4.3. Hình ảnh hởng của những hiệu ứng mang lại tính acid 4,31 2,46 4,87 3,32 4,35 3,54 3,83 3,18 2,90 0,64 1,26 2,86 0,23 2,59 HC CCH 2 COOH 0,23 4,9 . 10 - 5 3,4 . 10 - 3 1,3 . 10 - 5 4,8 . 10 - 4 4,5 . 10 - 5 2,9 . 10 - 4 1,5 . 10 - 4 6,7 . 10 - 4 1,3 . 10 - 3 4,74 5,5 . 10 - 2 1,4 . 10 - 3 0,59 2,6 . 10 - 3 1,8 . 10 - 5 C 6 H 5 CH 3 COOH NCCH 2 COOH CH 3 CH 2 COOH CH 2 =CHCH 2 COOH CH 3 OCH 2 COOH HOCH 2 COOH ICH 2 COOH BrCH 2 COOH Cl 3 CCOOH Cl 2 CHCOOH ClCH 2 COOH F 3 CCOOH FCH 2 COOH CH 3 COOH võ thuật a K a ,MAcid Chú ý: Tính acid cùng tính base của một hóa học là quan hệ biện chứng. Một hóa học tính acid khỏe mạnh thì nó là 1 base yếu. Một hóa học tính base khỏe mạnh thì nó là một trong acid yếu. Ether ethylic C 2 H 5 OC 2 H 5 là 1 trong những base yếu, do vậy nó chỉ công dụng với một vài acid mạnh . CH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 + H + CH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 + H 4. Yếu tố ảnh hởng cho tính acid -base của chất hữu cấu tạo điện tử của phân tử ảnh hởng đến tính acid -base những nguyên tử, đội nguyên tử gây hình ảnh hởng cảm ứng, hình ảnh hởng liên hợp, ảnh hởng siêu liên hợp ảnh hởng mang đến tính acid -base. Hiệu ứng - I, - C khiến cho tính acid của một chất tăng (tính base giảm). Cảm giác + I, + C tạo cho tính acid của một chất bớt (tính base tăng). Các số liệu ghi trong bảng 4-3 minh chứng điều đó. Bài tập 1- Viết công thức của các base liên hợp của các acid sau: C 6 H 5 COOH, C 6 H 5 CH 2 COOH, CH 3 CH 2 NO 2 , C 6 H 5 OH, (CH 3 ) 3 NH + 2- Viết công thức những acid liên hợp của những base sau: NH 3 , C 6 H 5 NH 2 , CH 3 OCH 3 , CH 3 COCH 3 , HC C - , RO - 3- bởi sao AlCl 3 , ZnCl 2 , NH 4 + , BF 3 là đầy đủ acid. 53 . Chơng 4 có mang ACID -BASE vào HóA HữU Cơ phương châm học tập 1. Trình bày đợc những quan niệm về acid và base vào hóa hữu cơ. 2. Giải thích. Hữu cơ. 3. Cố đợc tư tưởng acid -base tương quan đến phản nghịch ứng của các hợp hóa học hữu cơ.

Xem thêm:
Loạt Bánh Mì Đắt Nhất Sài Gòn: Vượt Huỳnh Hoa, Bà Huynh, Có Loại Giá 2 Triệu Đồng/ Ổ

4. Sử dụng khái niệm acid -base của Bronsted - Lowry và Lewis trong