Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việt kỹ thuật tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên và thoải mái
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

(2x - 1)2-25=0

(2x-1 )2=25

(2x - 1 )2= +- 52

th1 : 2x - 1 = 5

2x = 6

x = 3

th2 : 2x - 1 = -5

2x = -4

x = -2


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
*

Tìm x, biết:

a) 3x(x - 1) + x - 1 = 0;

b) (x - 2)(x2+ 2x + 7) + 2(x2- 4) - 5(x - 2) = 0;

c)(2x-1)2- 25 = 0;

d)x3+ 27 + (x + 3)(x - 9) = 0.

Bạn đang xem: Bộ đề thi thpt quốc gia 2018


Tìm x biếta) x(x-25)=0b)2x(x-4)-x(2x-1)=-28c)x^2 -5x=0d)(x-2)^2-(x+1)(x+3)=-7e)(3x+5).(4-3x)=0f)x^2-1/4=0


1)(4x^2-25-left(2x-5 ight)left(2x+7 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2x-5 ight)left(2x+5 ight)-left(2x-5 ight)left(2x+7 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2x-5 ight)left(2x+5-2x-7 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2x-5 ight).-2=0)

(Leftrightarrow-4x+10=0)

(Leftrightarrow-4x=-10)

(Leftrightarrow x=frac52.)

Vậy(S=left\frac52 ight\)

2)(x^3+27+left(x+3 ight)left(x-9 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight)left(x^2-3x+9 ight)+left(x+3 ight)left(x-9 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight).left(x^2-3x+9+x-9 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight)left(x^2-2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight).x.left(x-2 ight)=0)

(Leftrightarrow x+3=0)hoặc(x=0)hoặc(x-2=0)

(Leftrightarrow x=-3)hoặc(x=0)hoặc(x=2)

Vậy(S=left-3;0;2 ight\)


Đúng(0)

Tìm x,y biết:

a,2x^2+y^2+2xy+10x+25=0

b,x^2+3y^2+2xy-2y+1=0

c,x^2+2y^2+2xy-2x+2=0


#Toán lớp 8
3
Minh Thư

a)(2x^2+y^2+2xy+10x+25=0)

(Leftrightarrow x^2+x^2+y^2+2xy+10x+25=0)

(Leftrightarrowleft(x^2+2xy+y^2 ight)+left(x^2+10x+25 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+y ight)^2+left(x+5 ight)^2=0)

Vì(heptegincasesleft(x+y ight)^2ge0forall x\left(x+5 ight)^2ge0forall xendcases)

(Rightarrowleft(x+y ight)^2+left(x+5 ight)^2ge0forall x)

Vậy đẳng thức xảy ra(Leftrightarrowheptegincasesx+y=0\x+5=0endcasesLeftrightarrowheptegincasesx=-5\y=5endcases)


Đúng(0)
Minh Thư

b)(x^2+3y^2+2xy-2y+1=0)

(Leftrightarrow x^2+y^2+2y^2+2xy-2y+frac12+frac12=0)

(Leftrightarrowleft(x^2+2xy+y^2 ight)+left(2y^2-2y+frac12 ight)+frac12=0)

(Leftrightarrowleft(x+y ight)^2+left(sqrt2y-frac1sqrt2 ight)^2+frac12=0)

Vì(left(x+y ight)^2+left(sqrt2y-frac1sqrt2 ight)^2ge0)

nên(left(x+y ight)^2+left(sqrt2y-frac1sqrt2 ight)^2+frac12>0)

Mà(left(x+y ight)^2+left(sqrt2y-frac1sqrt2 ight)^2+frac12=0)

nên pt vô nghiệm


Đúng(0)

Tìm x, biết:a) 5x-x²=0b)7x²-28=0c)(2x-1)-25=0


#Toán lớp 8
1
neverexist_
Đúng(0)

Tìm x biết:

4x2-8x+4=2(1-x)(x+1)

4x2-25-(2x-5)(2x+7)=0

8x2+30x+7=0

x2+3x-18=0


#Toán lớp 8
4
Devil

8x2+30x+7=0

8x2+16x+14x+7=0

8x(x+2) +7(x+2)=0

(8x+7)(x+2)=0

=>(orbregincases8x+7=0\x+2=0endcasesRightarroworbregincasesx=-frac78\x=-2endcases)


Đúng(0)
Devil

a)

4x2-8x+4=2(1-x)(x+1)

4x2-8x+4-2+2x2=0

6x2-8x+2=0

2(3x2-4x+1)=0

3x2-3x-x+1=0

3x(x-1) -(x-1)=0

(3x-1)(x-1)=0

(Rightarroworbregincases3x-1=0\x-1=0endcasesRightarroworbregincasesx=frac13\x=1endcases)


Đúng(0)

Tìm x, biết:

a. <3x -1>.<-1/2x +5>=0.

b. 1/4 + 1/3 : <2x-1> = 5.

c. <2x + 3/5>mũ 2 - 9/25 = 0.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Tích, Lý Thuyết: Phương Trình Tích

d. 3.<3x -1/2> nón 3 + 1/9 +0


#Toán lớp 8
4
Thắng Nguyễn

c)(left(2x+frac35 ight)^2-frac925=0)

(Rightarrowleft(2x+frac35 ight)^2=frac925)

(Rightarrow2x+frac35=pmfrac35)

Với(2x+frac35=frac35)

(Rightarrow2x=0Rightarrow x=0)

Với(2x+frac35=-frac35)

(Rightarrow2x=-frac65Rightarrow x=-frac35)


Đúng(0)
Võ Đông Anh Tuấn

a)x=10

b)x=61/114

c)x=0

d)sai đồ vật gi đó

Đáp án là gì nhưng lời giải ???????


Đúng(0)

tìm x biết

4x^2-25/2x-5=0


#Toán lớp 8
2
ILoveMath

ĐKXĐ:(2x-5 e0Rightarrow x edfrac52)

(dfrac4x^2-252x-5=0\ Leftrightarrowdfracleft(2x-5 ight)left(2x+5 ight)2x-5=0\ Leftrightarrow2x+5=0\ Leftrightarrow x=-dfrac52left(tm ight))


Đúng(0)
Lương Đại

(dfrac4x^2-252x-5)

(=dfracleft(2x-5 ight)left(2x+5 ight)2x-5)(=2x+5=0)

(Rightarrow x=-dfrac52)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


rongnhophuyen.com
rongnhophuyen.com)