Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin học tập Công nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Cho bố số 12 ;18;45.Hỏi:

a)Số 72 là bội chung của rất nhiều số nào?

b)Số 90 là bộichung của các số nào?

c)Số 180 liệu có phải là bộichung của cả ba số đó không?


a: Số 72 là bội chung của 12 cùng 18

b: Số 90 là bội tầm thường của 18 với 45

c: 180 là bội chung của cả 3 số 12;18;45


a) Số 12 có là ước thông thường của 24 với 40 không? vì chưng sao?

b) Số 124 có là bội chung của 31; 62 với 4 không? bởi sao?


a) Số 12 bao gồm là ước thông thường của 24 với 40 không? vì chưng sao?

b) Số 124 có là bội tầm thường của 31; 62 và 4 không? vì chưng sao?


a) Số 12 chưa phải là ước chung của 24 với 40 bởi 40 không phân tách hết cho12.

Bạn đang xem: 24 là bội của những số nào

b) Số 124 là bội phổ biến của 31; 62 cùng 4 vày 124 phân tách hết cho những số đang cho


a) Số 12 gồm là ước bình thường của 24 với 40 không? vì sao?

b) Số 124 bao gồm là bội thông thường của 31; 62 và 4 không? bởi sao?


a) Số 12 không hẳn là ước bình thường của 24 với 40 do 40 không phân tách hết đến 12.

b) Số 124 là bội thông thường của 31; 62 cùng 4 vày 124 chia hết cho những số sẽ cho.


Ở lúa 2n = 24, do chợt biến một số thể bỗng nhiên biến có con số NST chũm đổi. Dạng hốt nhiên biến nào dưới đây không cần là đột nhiên biến lệch bội?

A.2n = 22.

B.2n = 28.

C.2n =48.

D.2n = 26


Đáp án C

Đột đổi thay lệch bội (dị bội) là những biến đổi về mặt số lượng NST nhưng chỉ xảy ra ở một hay một số cặp nào đó.

- 2n = 22 (2n - 2) → bỗng nhiên biến lệch bội thể không nhiễm.

- 2n = 28 (2n + 2 + 2) → thốt nhiên biến lệch bội thể tư nhiễm kép.

- 2n = 48 (4n) → thể tứ bội → thốt nhiên biến đa bội

- 2n = 26 (2n + 2) → bỗng biến lệch bội thể tứ nhiễm.


Ở lúa 2n=24, do chợt biến một số thể tự dưng biến có con số NST ráng đổi. Dạng chợt biến nào dưới đây không nên là thốt nhiên biến lệch bội?

A. 2n=22

B.2n=28

C.2n=48

D.2n=26


Bộ lưỡng bội NST của một chủng loại sinh vật gồm 2n = 24.Trong các dạng đa bội trên, dạng như thế nào là đa bội lẻ, dạng làm sao là nhiều bội chẵn?


Theo đề bài bác ta có số lượng NST của loài 2n = 24 → n = 12. Bởi vậy, ta có:Trong các dạng đa bội trên, tam bội là nhiều bội lẻ, tứ bội là nhiều bội chẵn.

Xem thêm: Vật Lý 10 Bài 12: Lực Đàn Hồi Của Lò Xo Định Luật Húc, Giải Bài 12 Vật Lí 10: Lực Đàn Hồi Của Lò Xo


Bài 1:

a, số 8 có là ước tầm thường của 24 với 30 ko ? bởi sao?

b,số 240 có là bội chung của 30 cùng 40 ko ? bởi sao

Bài 2:viết các tập hợp

A, Ư(8);Ư (12) , ước chung của 8 và 12

B,bội của 8; bội của 12; bội chung của 8;12


Bài 1:

a) Số 8 ko là ước tầm thường của 24 với 30 vì(24⋮8)nhưng 30 k chia hết mang lại 8

b) Số 240 tất cả là bội tầm thường của 30 với 40 vì(240⋮30;240⋮40)

Bài 2:

a) Ư (8) = 1 ; 2 ;4 ; 8

Ư (12) = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12

ƯC (8;12) = 1 ; 2 ; 4

b) B ( 8) = 0 ; 8; 16; 24 ; 32 ; 36 ; ...

B ( 12 ) = 0 ; 12 ; 24 ; 36 ; 48 ; 60 ; ...

BC ( 8,12) = 0 ; 24 ; 48 ; ...


Bài 1 :

a) Số 8 chưa phải là ƯC ( 24; 30 ).

Vì ƯC ( 24; 30 ) = 1; 2; 6

b) Số 240 là bội chung của 30 và 40

Vì số 240 vừa phân tách hết cho 30 vừa phân tách hết đến 40

Bài 2 :

a) Ư ( 8 ) = 1; 2; 4; 8

Ư ( 12 ) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

ƯC ( 8; 12 ) = 1; 2; 4

b) B ( 8 ) = 0; 8; 16; 24; 32; 40; ...

B ( 12 ) = 0; 12; 24; 36; 48; 60; ...

BC ( 12; 8 ) = 0; 24; 48; ...


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên