Bạn đang xem: 1Hm bởi Bao Nhiêu M bởi Bao Nhiêu M, Km, Cm? Đổi Đơn Vị Héc tô Mét (1Hm) trên rongnhophuyen.com

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, rongnhophuyen.com đã tiếp tục share về 2 đại lượng đo độ lâu năm qua bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét cùng héc-tô-mét.

Ở các bài học tập trước, nhỏ đã được là thân quen với bảng đơn vị chức năng đo độ dài. Trong bài học hôm nay, rongnhophuyen.com đã tiếp tục share về 2 đại lượng đo độ nhiều năm qua bài học toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Bạn đang xem: 1hm bằng bao nhiêu m

Đang xem: 1hm bởi bao nhiêu m


1. Ôn tập các đơn vị đo độ dài đang học

1.1. Ra mắt các đơn vị đo độ dài vẫn học.

Các đơn vị chức năng đo độ dài đang học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị đo độ dài

*
*
*

4. Bài tập thực hành thực tế – tất cả lời giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào nơi trống

a) 1hm = …cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào khu vực trống

1km = …dam

1km = …hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam – 35dam

b) 200hm – 150hm + 40hm

c) 230hm – 90hm – 30hm

d) 120dam + 20dam – 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km – 20dam + 30dam

b) 15dam – 50m + 40cm

c) 2km + 10hm – 30dam

d) 3hm – 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây rất dài 50dm, người ta đã cắt 3hm. Hỏi độ dài còn sót lại của sợi dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam – 35dam

= 60dam – 35dam

= 25dam

b)

200hm – 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm – 90hm – 30hm

= 140hm – 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam – 65dam

= 140dam – 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km – 20dam + 30dam

= 1000dam – 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam – 50m + 40cm

= 15000cm – 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm – 30dam

= 200dam + 100dam – 30dam

= 300dam – 30dam

= 270dam

d)

3hm – 15m + 100m

= 300m – 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ dài còn sót lại của sợi dây là:

50 – 30 = trăng tròn (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài xích tập trường đoản cú luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = …dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam – 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm – 30hm

d) 90dam – 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 3hm, đoạn thẳng CD dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp AB 2dam. Tính độ dài đoạn trực tiếp CD.

Xem thêm: Công Thức Và Cách Tính Lãi Suất Tiết Kiệm Gửi Góp Hàng Tháng

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết bên trên đã share các kiến thức và kỹ năng về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy đọc các clip bài giảng trên rongnhophuyen.com sẽ giúp đỡ con học tập tác dụng hơn nhé!