tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 100 7 8 phần 100

*

*
•" onerror="this.src="https://rongnhophuyen.com/assets/img/avt/3.png"" />
*

a)Ta có : (frac310)và (frac710)

Ta thấy 10=10.3(frac37) 

b)(frac6100)và (frac8100)

100=100.6(frac68=frac34)


Câu 2 : cho những phân số sau : 4 phần 5 ; 6 phần 7 ; 3 phần 10 ; 21 phần 70 ; 30 phần 35 ; 44 phần 55 ; 100 phần 125 ; 33 phần 100 ; 54 phần 63 . Hãy tìm các phân số bằng nhau 


Câu 2

(dfrac45); (dfrac67;dfrac310;dfrac2170;dfrac3035;dfrac4455;dfrac100125;dfrac33100;dfrac5463)

Các phân số bằng nhau là:

 (dfrac45=dfrac4455=dfrac100125)

(dfrac67=dfrac3035=dfrac5463)

(dfrac310=dfrac2170=dfrac33100)

 


viết các hỗn số sau thành số thập phân:

5 và 8 phần 10 =

10 với 16 phần 100 =

55 cùng 224 phần 1000=

5 với 6 phần 100 =
Xem thêm: 2013 Là Tuổi Con Gì, Năm Con Gì, Hợp Hướng Nào, Hợp Màu Gì Nhất?

viết những hỗn số sau thành số thập phân:

5 và 8 phần 10 = 58/100 

10 và 16 phần 100 =1016/100

55 với 224 phần 1000= 55224/1000

5 với 6 phần 100 =506/100Tự rút gọn gàng nha em:>


Mình có vài bài xích toán nâng cấp muốn hỏi các bạn nha chúng ta biết giải phần làm sao thì giải nha cô mình mang lại 14 bài bác , vài bài bác mình ko hiểu các bạn giúp bản thân nhé bài 4 so sánh 5 phần 2 cùng 3 phần 7 phân số nào to hơn 3 phần 8 với 4 phần 3 phân số nào lớn hơn 3 phần 4 cùng 3 phần 2 phân số nào lớn hơn bài 5 2 34 phần ........ Bài xích 6 rút gọn những phân số sau 3 phần 9 , 9 phần 12 , 8 phần 18 , 60 phần 36 , 17 phần 34, 17 phần 51, 35 phần 100 , 25 phần 100 , 8 phần 1000, 24 phần 30 , 18 phần 54 , 72 phần 42bài 7 quy đồng chủng loại số những phân số sau 3 phần 9 và một trong những phần 3 , 2 phần 8 cùng 3 phần 4 , 3 phần 8 với 4 phần 24 , 4 phần 9 và 2 phần 5 , 12 phần 11 với 5 phần 6, 3 phần 9 cùng 4 phần 3 , 3 phần 27 cùng 4 phần 9bài 8 tính21 phần 30 trừ 11 phần 30bài 9 tính 4 3 phần 2 2 phần 5 một trong những phần 3 5 phần 6 4bài 10 rút gọn rồi tính 25 phần 50 một phần 4 bài xích 11 tính 4 phần 5 x 2 phần 3 4 x một phần 58 phần 7 x 4 bài 12 tính bằng cách thuận tiện tốt nhất 4 phần 12 3 phần 12 6 phần 12 4 phần 5 x 3 4 phần 5 x 23 phần 7 4 phần 9 4 phần 7 5 phần 922 phần 5 x12 x 5 phần 22Bài 13 kiếm tìm x1 phần 2 x 5 phần 6 x một trong những phần 5 3 phần 103 phần 10 x một phần 2x 1 phần 4 3 phần 8bài 14 tính cực hiếm biểu thức7 phần 20 5 phần 8 2 phần 5 5 phần 6 5 phần 9 một trong những phần 4 góp mình nhé