Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 1

*

*

(frac15-frac12+left|-frac14 ight|)

(=frac15-frac12+frac14)

(=left(-frac310 ight)+frac14)

(=-frac120.)

Chúc bạn làm việc tốt!


*

(frac15-frac12+left|frac-14 ight|)

(=frac15-frac12+frac14)

(=frac420-frac1020+frac520)

(=frac-120)

Học tốt


*

(frac15-frac12+left|-frac14 ight|)

(=frac15-frac12+frac14)

(=-frac120)


(frac15-frac12+left|-frac14 ight|)

(=frac15-frac12+frac14)

(=-frac120)B= 0,25 +3/5 - (1/8-2/5+(1dfrac14) )

C=(dfrac23-left(dfrac-14 ight)+dfrac35-dfrac745-left(dfrac-59 ight)+dfrac112+dfrac135)

D=(left(5-dfrac34+dfrac15 ight)-left(6+dfrac74-dfrac85 ight)-left(2-dfrac57+dfrac165 ight))


thực hiện tại phép tính 

a, (3/5+-3/4+1/20):1/2-1/2

b,12/3::1/6+11/4.(1/2-1/5)

d,1/27:(-1/3)2+75%.(-22/3)

Giải giúp mình với 

giaỉ say đắm : vd:  -22/3 là âm 2 phần 3...


1.Tìm x, biết:

a) 7/8 + x = 4/7 b) 6 – x = (-3)/4 c) 1/(-5) + x = 3/4 d) –6 – x = (-3)/5

e) - 2/6 + x = 5/7 f) -8 – x = (-5)/3 g) - 2/10 – x = - 9/8 h) 8 – x = (-1)/6

i) - 2/5 + x = 5/7 j) -2 – x = (-5)/3 k) - 1/6 – x = - 9/8 l) 8 – x = (-1)/5

2. Tính:

a) -7/3 + 4/9 b) -8/18 - 15/56 c) (-7) - (-3/4) d) 0,15 + (-5/12)

e) -1/42 + -1/28 f) -1/21 + -1/36 g) 5,5 - (-2/7) h) 0,9 - (-4/7)


điền số phù hợp vào ô trống

(dfrac13+left(dfrac34-1dfrac25 ight)

(dfrac73+left(dfrac34-dfrac15 ight)>overline >dfrac23+left(dfrac-14+dfrac27 ight))


tìm x , biết

a) 17/6- x( x-7/6)= 7/4

b) 3/35 - ( 3/5-x)= 2/7

tìm x thuộc Z , biết

3/4-5/6


Xem thêm: Tổng Tài Băng Lãnh Cưng Chiều Cô Vợ Be Nhỏ, Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả

a) 1/2 - (- 2/5) + 1/3 + 5/7 - (- 1/6) + (- 4/35) + 1/41

b) 1/ 100.99 - 1/ 99.98 - 1/ 98.97 - ..... - 1/ 3.2 - 1/ 2.1


1. Triển khai phép tính:

a. Ba phần tư + -1/8 b. -5/12 + -7/24 c. 4/21 - -5/28 d 1 + -7/28 e. -4/3 - 17/6 f. 1/3 - ( 50% +1/8 )

g. 1/21 - ( 1/7 - 1/3 ) h. 1/2 - 1/4 + 1/13 + 1/8

2. Tra cứu x

a. X - 1/10 = 1/15 b. -4/21 - x = -3/7 c. X + 1/2 = 3/4 - (-1/2) d. 4/7 - x = 1/3 - (-2/3)